8.3.2023.

Na radionici "Multisenzorska snimka Zagreba" predstavljena najnovija lidarska snimka metropole

U srijedu, 8. ožujka, u zagrebačkom ZICER-u održana je treća radionica "Multisenzorska snimka Zagreba" kao dio aktivnosti koje se provode u sklopu EU projekta "Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - Potresni rizik Grada Zagreba".

Tom prilikom predstavljena je najnovija multisenzorska (lidarska) snimka Zagreba nastala u sklopu ovog projekta. Osim prikaza same LiDAR-ske snimke, tim stručnjaka iz Državne geodetske uprave, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tvrtke GDi, prikazao je način izrade snimke i prikupljanje podataka, prednosti LiDAR-ske tehnologije, kontrola kvalitete podataka te naposljetku korištenje LiDAR-a za popunjavanje baze podataka o zgradama u projektu "Potresni rizik Grada Zagreba".

Područje Zagreba snimljeno je LiDAR-om tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Vrijeme snimanja definirano je uvjetima okoliša, odnosno snima se u razdoblju kada nema snijega, kada je vegetacija minimalna, a vodostaj srednji do niski. Iz LiDAR-skog snimanja izrađeni su i digitalni model reljefa (DMR) i digitalni model površina (DMP) visoke točnosti. Do kraja 2023. godine snimit će se cijeli teritorij Republike Hrvatske.

Cilj projekta "Potresni rizik Grada Zagreba" je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za ljude i zgrade te ga kvantificirati, a centralni dio projekta jest stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu koji će omogućiti analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. Punjenje baze podataka izvršava se popisom zgrada s naglaskom na podacima o konstrukciji zgrade u cjelini. U Zagrebu postoji 325.000 građevina, od čega je 120.000 stambenih zgrada i kuća. U sklopu projekta Potresni rizik, do sada je obrađeno preko 165.000 građevina.

Podsjećamo, postupak popisa zgrada građanima je omogućen putem e-upisa  ili ''uploada'' podataka na stranici  https://potresnirizik.zagreb.hr/ a inženjeri popisuju građevine pregledima arhivske građe, preklapanjem postojećih baza podataka te pregledima na terenu pri čemu se neće pregledavati svaka stambena jedinica, već zgrada u cjelini (prvenstveno konstrukcijska svojstva).

Više o projektu "Potresni rizik Grada Zagreba" nalazi se na poveznici: https://potresnirizik.zagreb.hr/.

Projekt "Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa", provodi u okviru Operativnog Programa "Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020."

Projekt se sastoji od dva dijela:
a)   multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske,
b)   potresni rizik Grada Zagreba.

Ovaj će Projekt suradnjom s partnerima što je moguće točnije utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za ljudske živote i građevine. Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Nadalje, osigurat će podatke za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

Vrijednost projekta iznosi 17.923.664,6 EUR (135.045.851 kuna) od čega je 85% sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 4.101.296,04 EUR (30.901.215 kuna), od čega EU sufinancira iznos od 3.486.101,67 EUR (26.266.033 kuna), a preostali dio od  615.194,37 EUR (4.635.182 kuna) Grad Zagreb iz vlastitih sredstava. Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova.

Očekivane aktivnosti:

Od Grada Zagreba očekuje se da u razdoblju od 36 mjeseci odradi projektom određene aktivnosti:
definira potresni hazard za Grad Zagreb,

  • izradi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, a koja je primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj,
  • izradi bazu podataka o građevinama i stanovništvu,
  • izradi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb,
  • organizira savjetovanja i stručne konferencije.

 

Posebni ciljevi projekta su:

  • osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama,
  • osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi.
  • dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina,
  • omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice.