4.4.2023.

Na riječkom Korzu postavljena izložba u sklopu EU projekta SILVANUS

Izložba plakata u sklopu EU projekta SILVANUS, u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, 3. travnja postavljena je na riječkom Korzu. Otvorenju izložbe prisustvovali su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Mladen Šćulac, zamjenik župana Primorsko-goranske županije Vojko Braut i gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović.

Cilj ovog projekta razvijanje je platforme u borbi protiv nastanka i širenja šumskih požara, a dvadeset plakata na hrvatskom i engleskom jeziku uz opis projekta, donosi brojne informativne i korisne informacije za građane u svrhu smanjenja broja požara raslinja. Naime, uslijed globalnog zatopljenja svjedočimo sve ekstremnijim klimatskim uvjetima koji utječu na sve ranije pojave požara kao i na sve duže trajanje požarne sezone. Upravo su klimatske promjene jedan od najvećih izazova s kojima se susrećemo, a prilagodba na njih doprinosi smanjenju rizika.


I ovaj projekt jedan je od načina razvijanja aktivnosti otkrivanja i odgovora na požare, od korištenja robota, nadzornih kamera, bespilotnih letjelica do obrazovanja vatrogasaca i ustrojavanja specijaliziranih zapovjednih centara. Angažman građana ključan je element u razvijanju platforme u borbi protiv požara, a ova je izložba jedan od načina njihovog educiranja i aktivnog uključivanja.
Županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Šćulac predstavio je zadatke vatrogasaca na pilotu projekta koji će se održati u Šapjanama.

"Cilj je uvježbati komunikaciju između snaga na terenu i zapovjednog centra kroz korištenje najmodernijih tehnologija, od dronova do kamera čiji podatci će se prenositi i obrađivati u realnom vremenu",  rekao je Šćulac.
Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović istaknuo je da je ponosan na riječke vatrogasce i njihove rezultate te da je uključenost u ovaj projekt još jedan dokaz njihove izvrsnosti.
O ulozi centra u Šapjanama za poboljšanje sigurnosti građana županije, ali i šire, govorio je zamjenik župana Primorsko-goranske županije Vojko Braut.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izrazio je veliko zadovoljstvo uključenošću hrvatskih vatrogasaca u ovom projektu.
"Uz sve nove tehnologije koje ćemo koristiti, iznimno je bitno da dopremo do ljudi. Stoga su baš ovakve akcije pravi način djelovanja na građane, jer osvještavanjem sviju nas, možemo učiniti puno u sprečavanju nastanka požara", rekao je Tucaković.

Iznos EU projekta SILVANUS koji traje od 2021. do 2025. godine je 24.556.943,75 EUR, a iznos EU-sufinanciranja iznosi 19.902.190,63 EUR. U projektu SILVANUS sudjeluje 49 projektnih partnera među kojima je i Hrvatska vatrogasna zajednica kao krajnji korisnik. Pilot projekt sastoji se od A i B faze, a početak ove izložbe čini A fazu fazu koja, u sklopu sprječavanja požara i pripreme, ima za cilj podizanje svijesti građana. B faza projekta koja se sastoji od 12 točaka odvijat će se 18. i 19. travnja 2023. godine u vježbalištu Šapjane u Primorsko-goranskoj županiji, a bit će usmjerena na vježbu detekcije požara, monitoringa te intervencije.

Građani izložbu na riječkom Korzu mogu pogledati do 12. travnja.