13.1.2022.

Na sjednici Vlade o reorganizaciji policije i pokazateljima sigurnosti za 2021. godinu

Glavna tema današnje 95. sjednice Vlade Republike Hrvatske iz nadležnosti rada Ministarstva unutarnjih poslova bila je već najavljivana reorganizacija policije, odnosno predstavljanje izmjena i dopuna sedam podzakonskih akata vezanih uz provedbu tog procesa.

„Sigurnosni izazovi današnjice sve su kompleksniji i zahtjevniji, uz pojavu novih oblika kriminaliteta, što od policije traži stalnu prilagodbu i promjene. Moramo biti svjesni da isključivo prilagodljiv sustav ima šansu nositi se sa izazovima budućnosti, stoga je naša intencija da ustroj policije uistinu prati realne sigurnosne potrebe pojedinih lokalnih sredina“, naglasio je potpredsjednik i ministar Davor Božinović pojasnivši da je naglasak reorganizacije na povećanju operativnosti rada policije na svim razinama, na većoj vidljivosti policije na ulicama. Dakle, više ljudi u operativi, a manje u administrativnom dijelu, kako je rekao.

Prijedlozi Uredbi nastavak su procesa unaprjeđenja rada, radnih procesa te racionalizacije postojeće organizacije policije koja je na nacionalnoj razini započela 2017., a na regionalnoj razini 2019. godine te predstavljaju prvu cjelovitu reorganizaciju Ravnateljstva policije prije ulaska u Schengensko područje na način da se smanjuje broj ustrojstvenih jedinica razine odjela i odsjeka za 115, a ukupan broj sistematiziranih radnih mjesta smanjuje se za 1397, od čega se ukida 638 rukovodećih radnih mjesta.

„Bitno je naglasiti da reorganizacijom policije građani neće izgubiti niti jednu dosadašnju uslugu koju smo im pružali, a također je važno izdvojiti da neće doći do novog zapošljavanja, već će se predložene uredbe provesti u okviru osiguranih sredstava na razdjelu Ministarstva unutarnjih poslova te će doći do ušteda od 1.615.839 kuna“, također je istaknuo ministar Božinović.

On je u sklopu predstavljanja izmjena iznio i preliminarne pokazatelje sigurnosti za 2021. godinu, početno istaknuvši da su u padu kaznena djela kojima su direktno „pogođeni“ građani ili njihova imovina.

„Prema prvim preliminarnim pokazateljima, u padu su ubojstva za 16,7%, i sva su razriješena, razbojništva za 10,2% i teške krađe za 13,6%. S druge strane, evidentirano je više kaznenih djela koje je policija sama otkrila te kazneno prijavila počinitelje, i to iz domene organiziranog kriminaliteta za 11,6%, kriminaliteta vezanog uz krijumčarenje ljudi za 37,1%. Uhićeno je 889 krijumčara ljudi, što je skoro 200 počinitelja više, prijavljeno je 69,5% više korupcijskih kaznenih djela i podnijeto je 100 kaznenih prijava za ratni zločin, što je 100% više u odnosu na raniju godinu. Svakako treba spomenuti i rekordne količine zapljena droge: 1,1 tonu marihuane, 745 kilograma kokaina, 257 kilograma heroina i 367 kilograma sintetičkih droga“, ukratko je prezentirao potpredsjednik i ministar Božinović.