15.10.2022.

Novaca u EU za projekte civilne zaštite ima, samo se treba znati povezati!

U organizaciji Zagrebačke županije, u Velikoj Gorici je 13. listopada održana radionica “EU projekti civilne zaštite“. Radionicu je Zagrebačka županija organizirala u suradnji s Platformom hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa, a uoči svoje završne konferencije projekta "COMMAND d".

Na radionici su predstavljena tri EU projekta – već spomenuti projekt Zagrebačke županije COMMAND d, projekt Varaždinske županije Interreg Adrion TRANSCPEARLYWARNING i Interreg IPA CBC Osječko-baranjske županije.

Na početku radionice, Marijan Vundać, predsjednik Platforme je podsjetio da je Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa osnovana kao udruga za opće dobro, dana 18. travnja 2013. godine u Zadru, od strane predstavnika 10 županija i 5 gradova sjedišta županija. Danas je prerasla u udrugu koja broji 25 redovnih i tri podržavajuća člana. Podjetio je da je Platforma još 2016. sudjelovala u projektu SEE Urban, usmjerenom na jačanje kapaciteta lokalnih organa i institucija koje se bave smanjenjem rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i upravljanjem rizikom u šest zemalja Jugoistočne Europe, kroz formalizaciju lokalne suradnje u području smanjenja rizika na nivou gradova i općina, ali i regionalno i prekogranično.

„Novaca u EU za upravljanje krizama i civilnu zaštitu ima dovoljno jer je ta tematika uvijek aktualna. Samo se treba znati povezati“, rekao je.

Projekt COMMAND d

Branko Herček, savjetnik za civilnu zaštitu Zagrebačke županije je predstavljajući projekt "COMMAND d" rekao da je riječ o zapovjednim i operativnim mehanizmima multisektorskle analize ključnih podataka o katastrofama kojim se dobiva informatički program za obradu podataka u realnom vremenu. "COMMAND d" će omogućiti i analizu kapaciteta na lokalnoj razini u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Projekt sufinancira Europska unija - Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći, a ukupna vrijednost projekta je 457.821,97 eura. Izbnos odobrenih EU sredstava je 387.676,98 eura. U konačnici rezultati projekta "COMMAND d" bit će ustrojstvo pet zapovjedno-operativnih centara, povećana spremnost i lakše donošenje odluka zapovjednim strukturama, pravovremena aktivacija i koordinacija operativnih snaga i neovisna komunikacija u kriznim uvjetima, između ostaloga.

Branko Herček

Projekt TransCPEarlyWarning

Tomislav Jarmić, pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo Varaždinske županije je predstavio projekt TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION, na kojem je Varaždinska županija partner. Zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.

Namjera je razviti testnu platformu za rano upozoravanje koja integrira dostupne podatke o mogućim ugrozama zemalja partnera na projektu, te uskladiti standardne postupke i procese za rano upozoravanje. Za usklađivanje postupka i procesa izradit će se relevantni model sustava koji će proizaći iz temeljite studije regulatornih i zakonskih okvira, te postupaka i procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava, te izvora podataka različitih zemalja Jadransko-jonskog područja.

Platforma će se testirati u sedam zemalja-partnera: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Dobivena iskustva koristit će se kao podloga za izradu strateškog i akcijskog plana koji nudi zajedničku viziju i rješenja za objedinjeni sustav za rano upozoravanje na Jadransko-jonskom području.

Projekt je fokusiran na uspostavu transnacionalnog sustava za rano upozorenje na prorodne i tehnloške rzike za zemlje Jadransko-jonske regije u trajanju od 30 mjeseci s proračunom od 1 993 688,88 eura s 11 partnera iz sedam zemalja.

Tomislav Jarmić

Projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Mladen Pejić predstavio je projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije kojem je cilj jačanje kapaciteta jedinica lokalne i područne samouprave u izvanrdnim situacijama. Jedna od izravnih rezultata tog projekta je Poligon za obuku korisnika dišnih aparata koji je sada vlasništvo Osječko – baranjske županije. Predan je na korištenje vatrogasnoj zajednici Osječko – baranjske županije, a oni su odlučili da se smjesti u DVD Našice. Njegova je vrijednosti oko 1,5 milijuna kuna, a financiran u najvećoj mjeri sredstvima Europske unije i manjim djelom županijskim sredstvima. Poligon za obuku korisnika dišnih aparata simulira stvarne situacije u kojima se nalaze vatrogasci kada izlaze na intervencije. Poligon se može koristiti i za ronioce i za specijalnu policiju, tj. sve one koji koriste dišne aparate. Poligon se sastoji od tri djela, prvi dio je fizička priprema, drugi dio je kontrolna soba, a treći kavezni sustav.

Mladen Pejić

Nakon radionice sudionici su posjetili Veleučilište Velika Gorica gdje ih je primio dekan dr. sc. Ivan Toth, a tom prilikom su osim prezentacije studijskih programa Veleučilišta najavljeni i "Dani kriznog upravljanja" kojeg Veleučilište organizira ove godine od 22. do 27. listopada. Nakon toga sudionici radionice posjetili su Turističku zajednicu Velike Gorice. (N.G.K.)

Veleučilište Velika Gorica

Info centar u sklopu TZ Grada Velike Gorice