28.8.2020.

Novim zakonom o izvršavanju kazne zatvora ubrzava se postupak

Ministar Malenica predstavio je  Nacrt prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora, kojim se, osim poslova izdržavanja kazne zatvora i formalnog okvira u kojem se isti izvršavaju, reguliraju određeni radnopravni odnosi koje je zbog specifičnosti poslova izvršavanja kazne zatvora i sigurnosno organizacijskih aspekata zatvorskog sustava nužno regulirati posebnim zakonom, reguliraju se prava i obveze ovlaštenih službenih osoba, provođenje stručnog nadzora zatvorskog sustava i dr.

„Zakon je donesen 1999. godine i do sada je mijenjan i dodavan sveukupno13 puta, pa je bilo potrebno pristupiti izradi novog zakona“, kazao je ministar.

Između ostalog, prijedlogom se ubrzava postupak upućivanja osuđenika na kaznu izdržavanja zatvora, osigurava se jednakopravni položaj svih zatvorenika, te se podiže razina sigurnosti kaznionica. Također, poboljšavaju se uvjeti izdržavanja kazne, kao i ostvarivanje prava zatvorenika, utvrđuje se djelovanje zatvorske bolnice u Zagrebu kao kaznionice sa statusom zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost.