7.7.2024.

O prevenciji i sprječavanju napada na bankomate

U svjetlu sporadičnih napada na bankomate u Hrvatskoj, pitanje sigurnosti postaje izuzetno važno. Privatne zaštitarske tvrtke i financijske institucije, bilo kao pružatelji sigurnosnih usluga ili vlasnici, igraju ključnu ulogu u prevenciji takvih kriminalnih djela. Ovaj članak razmatra različite strategije i mjere koje ove organizacije mogu implementirati kako bi efikasno smanjile broj napada na bankomate.

Jedna od temeljnih mjera za sprječavanje napada na bankomate je unapređenje tehničke zaštite. Sofisticirani protuprovalni sustavi pomažu u otkrivanju pokušaja prisilnog ulaska, dok kontinuirani video nadzor omogućava neprekidno praćenje aktivnosti u blizini bankomata. Sigurnosne kutije koje u slučaju provale oboje novac čine ga neiskorištenim, a upotreba materijala otpornih na eksplozije povećava fizičku sigurnost samog uređaja. Strateški odabir lokacija za postavljanje bankomata također je ključan za prevenciju. Bankomati na dobro osvijetljenim i prometnim mjestima, poput trgovina ili poslovnica banaka, manje su izloženi riziku od napada. Redovite inspekcije i održavanje sigurnosnih sustava ključni su za njihovu funkcionalnost i pouzdanost. Suradnja s lokalnom policijom može bitno skratiti vrijeme reakcije na napade. Stvaranje sustava za brzu reakciju i kontinuirano informiranje zajednice o važnosti prijavljivanja sumnjivih aktivnosti može poboljšati sigurnost. Obrazovanje građana razvija veći osjećaj odgovornosti i suradnje u suzbijanju kriminala. Uvođenje i rigorozna provedba zakona s visokim kaznama za napade na bankomate ključni su za prevenciju. Učinkovita primjena pravnih mjera protiv počinitelja služi kao preventivna mjera i demonstrira odlučnost pravosudnih tijela u borbi protiv takvog kriminala.

Uloga privatnih zaštitarskih tvrtki i financijskih ustanova

Privatne zaštitarske tvrtke mogu značajno pridonijeti sigurnosti bankomata putem fizičke zaštite, patroliranja, nadzora i tehničke podrške. Redovita prisutnost zaštitara u blizini bankomata, provođenje učestalih patrola i upotreba mobilnih timova za brzu reakciju na sigurnosne incidente mogu unaprijediti sigurnost bankomata. Također, instaliranje i održavanje sofisticiranih sigurnosnih sistema je ključna usluga koju nude zaštitarske agencije. Financijske institucije moraju investirati u najmoderniju tehnologiju zaštite bankomata, uključujući sigurnosne kase koje označavaju novac, materijale veće otpornosti i softversku zaštitu od cyber napada. Edukacija i kontinuirana obuka zaposlenika za prepoznavanje i reagiranje na sigurnosne prijetnje su esencijalni za prevenciju napada. Također, financijske institucije trebaju aktivno surađivati s privatnim sigurnosnim agencijama i policijom u koordinaciji sigurnosnih mjera i brzoj razmjeni informacija o prijetnjama. Primjena naprednih tehnologija može znatno poboljšati sigurnost bankomata. Softverska rješenja za otkrivanje pokušaja hakiranja ili neautoriziranog pristupa, kao i tehnologije za nadzor lokacije bankomata i otkrivanje manipulacija, mogu uvelike smanjiti rizik od kriminalnih napada.

Najnoviji incident napada na bankomat dogodio se nedavno u Novom Zagrebu, gdje je raznesen bankomat Raiffeisen banke. Ovaj događaj dodatno naglašava potrebu za jačanjem sigurnosnih mjera i suradnjom svih uključenih strana kako bi se spriječili budući napadi.

Prevencija napada na bankomate zahtijeva integrirani pristup koji uključuje tehničku zaštitu, organizacijske mjere, suradnju s policijom i zajednicom, strogu primjenu zakonskih odredbi i korištenje naprednih tehnologija. Privatne zaštitarske tvrtke i financijske ustanove igraju ključnu ulogu u ovim naporima. Samo kombinacijom svih ovih elemenata moguće je učinkovito smanjiti broj napada i povećati sigurnost korisnika i imovine. (Eugen Antić)

Slika je ilustracija