zaštitari
25.6.2022.

O sigurnosti građana i održavanju komunalnog reda Pule ovog ljeta brinu zaštitari Sokol Securityja

"Prateći dobru praksu susjednih općina i gradova u Istri koji su angažiranjem privatnih zaštitarskih tvrtki, u cilju zaštite javnih površina i objekata javnih površina, počeli prije četiri i više godina, primjerice Rovinj, Medulin i Poreč, gradonačelnik i nadležni upravni odjeli procijenili su da u cilju podizanja kvalitete života građana i razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama postoji potreba za ovakvim angažmanom tvrtki ovlaštenih za poslove privatne zaštite", rekao je Glasu Istre tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule i savjetnik gradonačelnika Filipa Zoričića za urbanu sigurnost Kristian Družeta.

Naime, iz Pule u ranije najavili kako će radi podizanja razine sigurnosti ljudi i imovine, te kao potpora u radu komunalnom redarstvu, od 15. lipnja do 15. rujna ovlaštena zaštitarska služba brinuti o sigurnosti građana i održavanju komunalnog reda na javnim površinama. Za taj posao odabrano je zaštitarsko društvo Sokol Security.

"Kada govorimo o vandalizmu nad javnom imovinom u Puli unazad par godina, na godišnjoj razini imamo od 300 do 500 tisuća kuna štete. Ovime djelujemo preventivno želeći odvratiti pojedince u činjenju štete. To je dobro za građane koje se niti na jedan način neće ometati u svakodnevnom funkcioniranju", pojasnio je Družeta, uz najavu borbe protiv nezakonito postavljenih štandova i prodajnih mjesta u javnom prostoru u Puli.

Iz Grada, pak, javljaju da su za lokacije javnih površina na kojima provode poslovi zaštite odabrani prostori oko Arene, Amfiteatarske ulice, Titovog parka, Foruma, Ulice Sergejevaca, Portarate, Giardina i Kandlerove ulice.

"Pula je siguran grad, ali kao mnogi drugi gradovima ima svoje probleme. Napravljena je prosudba ugroženosti i na temelju nje je donesena odluka, odnosno preporučena je brojka od jednog do četiri zaštitara. Može ih biti i više, a sve ovisi o danu i vremenu. Pretežito će to biti dnevni nadzor, najviše između 18 i 24 sata. Kada govorimo o potpori gradskom komunalnom redarstvu, to će isto biti jedan od zadataka zaštitara", istaknuo je Družeta i pojasnio ovlasti zaštitara.

"U slučaju da se radi o oštećenju javne imovine, zaštitar koji je zadužen čuvati je ima pravo zadržati osobu do dolaska policije. A kada pričamo o prevenciji, računamo na izvjesnost kažnjavanja. Dakle, kada vi odlučite učiniti nešto devijantno, velika je vjerojatnost da to nećete napraviti ako znate da možete biti kažnjeni. Pozicioniranje zaštitara će potencijalnog izgrednika vjerojatno odvratiti od nedjela", dodao Družeta, inače naš dogogodišni stručni suardnik.