24.7.2022.

Održana završna konferencija znanstveno-istraživačkog projekta oVERFLOw

U pitoreskonom ambijentu etno kuća u Plitvica Selu, u sklopu nacionanog parka Plitvička jezera, sredinom srpnja održana je završna konferencija projekta oVERFLOw na kojoj se se okupili projektni partneri iz Hrvatske, Slovenije i Nizozemske. Završna konferencija bila je prilika za analizu odrađenog posla u zadnjih dvije i pol godine trajanja projekta, kao i za donošenje zaključaka s prijedlozima i smjernicama daljnjeg djelovanja na zaštiti kritične infrastrukture kao što su nasipi i mostovi.

Uvodni dio konferencije dao je dr. Mario Bačić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu s predavanjem o „In situ istraživanju nasipa za zaštitu od poplava“, na primjeru nasipa uz rijeku Kupu u Karlovcu. Uz kupski nasip u Karlovcu, drugi case study prezentiran na završnoj konferenciji oVERFLOwa bio je na primjeru zaštite od poplava u prostoru Oostmolendijka u Nizozemskoj. Case study iz Nizozemske analizirao je dr. Kenneth Gavin (InGEO) s temom „procjene ranjivosti nasipa za zaštitu od poplava“.

Nakon Gavina predavanje je održao i dr. Mirko Kosič iz Zavoda za graditeljstvo Slovenije. On je uz asistenciju kolege sa Zavoda, dr. Andreja Anžlina, predstavio „In-situ istaživanje i procjenu ranjivosti“ dvaju cestovnih mostova u Karlovcu, na rijeci Kupi. Kosić i Anžlin su nakon predavanja pokrenuli rasprava o stanju mostova te budućim koracima u sanaciji karlovačkih mostova.

Drugi dio završne konferencije projekta oVERFLOw bila je prilika za demonstaciju alata za predviđanje rizika, što je prezentirala Sandra Škarić Palić iz tvrtke Infra Plan konzalting. Zadnje izlaganje održano je online, putem Zooma, a s drige strane ekrana bila je Chui Brouwer iz Nizozemske (VRZHZ) koja je dala smjernice za službe civilne zaštite. Sva izlaganja i panele popratile su žive diskusije sudionika konferencije.

Pilot područje rada i istraživanja

Inač, glavni cilj projekta oVERFLOw je unaprjeđenje metode za procjenu ranjivosti nasipa i mostova na poplave. Ovakva metoda služi kao ulaz za razvoj alata za procjenu rizika koji omogućuje kvantifikaciju direktnih i indirektnih posljedica uslijed problema povezanih s kritičnom infrastrukturom. Cilj se postigao smanjenjem poznatih nesigurnosti u VNK2 pristupu pomoću tehnika i postupaka koje su razvili članovi konzorcija u nedavnim projektima iz Obzor programa (DestinationRAIL, GOSafe, SAFE 10-T), uključujući primjenu nerazornih geofizičkih ispitivanja, napredne senzore i bespilotne letjelice opremljene s više kamera. Zatim je slijedila kalibracija naprednih numeričkih modela na temelju rezultata ispitivanja, s razvijanjem tzv. krivulja vjerojatnosti oštećenja za nasipe i mostove. Metodologija se implementirala na dvije pilot lokacije u Hrvatskoj i Nizozemskoj, kako bi se proveo transfer znanja procjene rizika te potvrdile nove tehnologije i povećala razina tehnološke spremnosti projektnih rezultata, ali i omogućila validacija i eksploatacija rezultata od strane ključnih dionika (društva civilne zaštite, upravitelji infrastrukturom).

Jedno od predviđenih pilot područja projekta bio je Grad Karlovac koji se po svim karakteristikama uklapao u projektne zahtjeve (tekst iz natječaja: ‘Increase the resilience of infrastructure, cultural heritage and ecosystems to climate change’), tako da je njegov odabir bio logičan. Naime, poplave u Karlovcu zahvaćaju uže i šire područje grada, infrastrukturu, lokalne ceste te državnu cestu D36. S obzirom da grad leži na četiri rijeke, imao je deset velikih poplava samo u razdoblju od 2014 – 2018. U isto vrijeme područje Kupe je dio Nature 2000, kao ekološke mreže sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. U Karlovcu se nalazi i karlovačka ‘Zvijezda’ kao iznimno važan objekt kulturne baštine. Pri tome su u projektu analizira ranjivost preko tri kilometra nasipa i obaloutvrda te dva mosta - Banijski most i most preko Kupe u ulici Prilaz Većeslava Holjevca.

Partneri i vrijednost projekta oVERFLOw

Prepoznajući nužnost ocjene stanja kritične infrastrukture i njihovog odgovora na poplave, EU, kroz svoj mehanizam civilne zaštite (EU Civil Protection Mechanism), sufinancira s 85 posto ukupnih troškova provedbu znanstveno-istraživačkog projekta oVERFLOw (Vulnerability assessment of embankments and bridges exposed to flooding hazards / Ocjena ranjivosti nasipa i mostova izloženih poplavama). Na projektu sudjeluje sedam partnera iz tri europske države: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (koordinator projekta prof. Meho Saša Kovačević), Infra Plan konzalting j.d.o.o. i GEKOM d.o.o. iz Hrvatske, zatim Zavod za Gradbeništvo i Uprava za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (URSZR) iz Slovenije te InGEO BV i Civilna zaštita regije južne Nizozemske (VRZHZ) iz Nizozemske. Projekt je dobio i potporu niza dionika koji su ključni za provedbu projekta, među kojima su Hrvatske vode, Grad Karlovac, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a te Hrvatske ceste. Projekt je započeo 1. prosinca 2019. i trajao je 32 mjeseca s ukupnim budžetom od 586.000 eura.

Rezultati projekta

Rezultati projekta su od velike koriste za krajnje korisnike: društva civilne zaštite i upravitelje infrastrukturom. Za društva civilne zaštite izradili smo skup smjernica kako implementirati rezultate procjene ranjivosti kritične infrastrukture za različite poplavne scenarije, u postojeće procedure i u planove za hitne slučajeve (tzv. ‘emergency plans’). Za upravitelje infrastrukturom razvili smo procjenu rizika odnosno direktnih i indirektnih posljedica različitih scenarija poplava te smjernice za integriranje mjera za povećanje rezilijentnosti kritične infrastrukture. Zajedno s inventarom kritične infrastrukture, upraviteljima infrastrukturom dao se bolji uvid u stanje kritičnih infrastrukturnih objekata tako da mogu prioritizirati svoja ulaganja. U sklopu projekta razvila se i GIS on-line platforma za vlasnike infrastrukture i društva civilne zaštite, koja sadrži informacije o scenarijima poplava koji su uzeti u obzir u analizi, o ranjivosti sustava za obranu od poplava i odabranih mostova u pilot područjima, te procjenu direktnih i indirektnih posljedica. (D. Najman)

Fotogalerija završne konferencije projekta oVERFLOw