15.6.2021.

Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite za upravljanje kampom

U Neumu je u nedjelju, u okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ započeo prvi tečaj na temu „Upravljanja kampom“.

Na tečaju sudjeluju 22 sudionika iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite BiH, Uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko.
 
Predavači na tečaju su stručnjaci iz Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Glavni cilj tečaja je osposobljavanje pripadnika civilne zaštite za upravljanje kampom, odnosno stjecanje znanja i vještina za planiranje, uspostavu i vođenje kampova za zbrinjavanje ljudi ili upravljanje bazom operacija (smještaj operativnih snaga) te upoznavanje s nacionalnim i međunarodnim propisima i smjernicama za kamp menadžment kao i razmjena iskustva kroz studije slučaja i praktične vježbe.
 
Cilj projekta „EU za bolju civilnu zaštitu-izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe, uzimajući u obzir najbolje EU prakse. Riječ je o projektu vrijednom 1.498.800 eura kojeg vodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH, kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine-Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija (EK), temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i EK.

Prvi tečaj za Upravljanje kampom traje do 16. lipnja kada odmah, na istoj lokaciji, počinje i drugi tečaj za pripadnike civilne zaštite Bosne i Hercegovine te će se zaključno do 18. lipnja održati dva treninga na istu temu koja je od iznimne važnosti za sustav civilne zaštite.