civilna zaštita
18.12.2020.

Peti sastanak Upravljačkog odbora projekta „EU 4 Better civil protection Bosnia and Hercergovina"

U skladu s epidemiološkom situacijom 17. prosinca 2020. putem videokonferencije održan je peti sastanak Upravljačkog odbora (Steering Committee Meeting) projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERZEGOVINA - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

Na sastanku Upravljačkog odbora predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a i predstavnici  Asocijacije za upravljanje krizama AZUR prezentirali su dosadašnje aktivnosti po radnim paketima projekta, kojih je većina, zbog epidemiološke situacije, prolongirana na iduću godinu.
 
Pomoćnik ministra dr.sc. Damir Trut izrazio je zadovoljstvo sa svim do sada održanim aktivnostima, koji su odrađeni profesionalno i kvalitetno te izrazio nadu  da će epidemiološka situacija dozvoliti skorašnji nastavak aktivnosti koje su isključivo vezane za terenski rad, uključujući razne treninge, kao što su treninzi za spašavanje iz poplava i upravljanje kampom te CMI tečaj, kao dio službenog programa obuke Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, koji, između ostalog, uključuje upravljanje rizikom od katastrofa, temeljne podatke o EU i Mehanizmu Unije za CZ, upravljanje informacijama, koordinaciju na terenu i medije.
Vidljivost projekta, između ostalog, postignuta je kroz izradu web stranice projekta te izradu brošura i letaka za ciljane i ranjive skupine stanovništva.
 
Sastanku Upravljačkog odbora nazočili su i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Europske unije u BiH, Asocijacije za upravljanje krizama AZUR i provedbenih partnera projekta.
 
Vrijednost dvogodišnjeg projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERZEGOVINA  - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ je  1.498.800 eura, a  vodi ga Ministarstvo unutarnjih poslova RH kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine - Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija, temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske komisije.