tehnologija
17.7.2023.

Potkraj rujna u Zagrebu konferencija o 'Human-Machine' sučeljima i Gaming tehnologiji u obrani

U organizaciji Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI), ENDR mreže (European Network of Defence Related Regions) i DG DEFIS (Glavnog direktorata/uprave EK za obranu i sigurnost), u Zagrebu će se potkraj rujna održati konferencija Human-Machine interfaces and Gaming Technologies in Defence. Konferencija će se, kako je najavljeno, održavati 26. i 27. rujna 2023. u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i hotela "Zonar".
 
Konferencija nosi radni naziv “Human-Machine interfaces and Gaming Technologies in Defence” te prema zajednički odobrenoj i usuglašenoj Agendi sa EK nosi dosta zanimljivih sadržaja – od prikaza zadnjeg EDF 2023 programa, demonstracije određenih tehnologija iz ovog područja, omogućeni razgovori sa prijaviteljima programa EDF i b2b susreti, pa do prilike i da se prezentiraju određeni inovativni projekti u okviru Konferencije.
 
 Na web stranici Konferencije nalaze se upute za registraciju: Human-Machine interfaces and Gaming Technologies in Defence

Dodatne informacije o samoj Konferenciji možete pronaći na web stranicama HKKOI, dok je zadnja verzija Agende Konferencije predstavljena na samoj web stranici Konferencije.