civilna zaštita
27.11.2021.

Potpisan Sporazum o suradnji Platforme HŽG za smanjenje rizika od katastrofa i Državnog hidrometeorološkog zavoda

U petak, 26. studenoga 2021. potpisan je Sporazum o međusobnoj suradnji Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Sporazum su u sjedištu DHMZ-a u Zagrebu potpisali predsjednik Platforme HŽG Marijan Vundać i glavna ravnateljica Zavoda dr. Branka Ivančan-Picek.

Kako je istaknuto na potpisivanju Sporazuma, ovo je tek početak stručne suradnje Platforme i DHMZ-a na razmjeni informacija i statistike kako bi se unaprijedio sustav korištenje klimatoloških podataka i prognoza za potrebe sustava sigurnosti i civilne zaštite.

Osim predsjednika Marijana Vundaća, na sastanku povodom potpisivanja Sporazuma sudjelovali su predstavnici Platforme Marija Bedeniković (Krapinsko-zagorska županija), Tomislav Jarmić (Varaždinska županija), Ivan Kubiček (Vukovarsko-srijemska županija), Pavo Medved (VSŽ), Stjepan Miheličnik (Sisačko-moslavačka županija), Damir Gabrić (Splitsko-dalmatinska županija) i tajnik Platforme Goran Šarić (Grad Rijeka).

Uz glavnu ravnateljicu dr. Ivančan-Picek, ispred DHMZ-a sastanku su prisustvovale dr. Vlasta Tutiš, načelnica Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze i dr. Tanja Renko, voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.

Kako je još naglašeno na sastanku u DHMZ-u na zagrebačkim Ravnicama, cilj suradnje je u razmjeni podataka, izradi rješenja i alata te na međusobnoj potpori u aktivnostima, a dogovor je da daljnju koordinaciju u suradnji provode Pavo Medved ispred Platforme i dr. Tanja Renko ispred DHMZ-a.

Nakon potpisivanja Sporazuma održana je sjednica Izvršnog odbora Platforme HŽG na kojoj je utvrđen prijedlog aktivnosti Platforme od 1. siječnja do 1. lipnja 2022. godine.