21.8.2023.

Poziv na akciju „Sigurnost žena je odgovornost države“

Ženske organizacije i inicijative organiziraju 21.kolovoza 2023. javnu akciju „Sigurnost žena je odgovornost države“ u 13 gradova u Hrvatskoj.
Ovom akcijom žene ispraćaju brutalno ubijenu Nizamu Hećimović. Njeno ubojstvo pokazalo je još jednom nefunkcioniranje sustava zaštite žena od nasilja. Izražavamo solidarnost sa ženama u Bosni i Hercegovini koje istovremeno kad i mi traže veću djelotvornost u zaštiti od nasilja.
   
Nasilje nad ženama nije elementarna nepogoda. Ono je najpredvidiviji zločin upravo zbog dugotrajnosti nasilja od strane bliskog počinitelja i zakazivanja sustava zaštite koje prethodi ubojstvu.
Problem nasilja nad ženama je univerzalan problem. Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.
1.listopada ove godine će biti 5. godina od stupanja na snagu Istambulske konvencije a država nije ništa poduzela kako bi se osigurala njena dosljedna primjena.
Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju.   
Simboličkim javnim akcijama žene traže od Hrvatske države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja. Postoje uspješni modeli suzbijanja femicida!

Traži se:
1.    da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida;
2.    definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu;  
3.    donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu;
4.    donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istambulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu;