13.5.2023.

Praetorian: Zaštita kritičnih infrastruktura od naprednih kombiniranih kibernetičkih i fizičkih prijetnji

Strateški cilj projekta "Praetorian" je povećati sigurnost i otpornost europskih kritičnih infrastruktura koordiniranom zaštitom od kombiniranih fizičkih i kibernetičkih prijetnji te  od neželjenih kaskadnih efekata unutar povezanih kritičnih infrastruktura.

Cilj projekta je sprječavanje, otkrivanje, odgovor i ublažavanje posljedica kibernetičkih i fizičkih napada ili prirodnih katastrofa koje utječu na KI. Pri tome "Praetorian" daje odgovore kako napad ili incident u određenoj KI može ugroziti normalan rad susjednih međusobno povezanih KI te kako ih sve učiniti otpornijima predviđanjem kaskadnih učinaka i predlaganjem jedinstvenog odgovora podrškom timovima koji prvi reagiraju (eng. first responders).

Projektni konzorcij čine 23 partnera iz sedam država članica EU. Hrvatski dio konzorcija čine Končar, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska gorska služba spašavanja, Međunarodna zračna luka Zagreb i Rinigard. Koordinator projekta je Electricite de France (EDF), voditelj projekta je ETRA Valencia uz ukupni projektni proračun od 9,04 milijuna eura. Projekt je pretežito financiran iz programa EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima br. 101021274, a projektne aktivnosti, započete 1. lipnja 2021., uspješno se po projektnom planu privode završetku projekta 30. rujna ove godine.

Ključna četiri aspekta "Praetorian" projekta su koncept digitalnoga blizanca (Digital Twin concept), primjena algoritama BigData i umjetne inteligencije (BigData & AI), primjena inovativnih sigurnosnih tehnologija (Cutting Edge SecTech) te napredna analiza kaskadnih učinaka.

"Praetorian" projekt obuhvaća četiri međunarodna pilot demonstracijska sjedišta od kojih su dva u Hrvatskoj i po jedno u Španjolskoj i Francuskoj te 9 izvanredno važnih kritičnih infrastruktura: dvije međunarodne zračne luke, dvije morske luke, tri bolnice i dvije elektrane. (Krešimir Kristić)