4.1.2024.

Predstavljeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Hrvatskoj

Na danas održanoj 276. sjednici Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog Izvješća o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Izvješće navodi aktivnosti koje su poduzete u cilju zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućeg zračenja i osiguranja nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2022.  godine.

Ministar Božinović je prilikom predstavljanja Izvješća naglasio da je dodatno uređen zakonodavni okvir iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti te su provedene sve obaveze koje su preuzete pravnom stečevinom Europske unije. Osiguran je kontinuirani rad sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću kao i praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu.

Napravljena je procjena prosječne vrijednosti vanjskog ozračenja stanovništva na temelju podataka iz mjerenja radioaktivnosti u okolišu provedenih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koja je pokazala da ni u 2021. niti u 2022. godini nisu izmjerene povišene vrijednosti ozračenja.

U Izvješću postoji dio posvećen međunarodnoj suradnji, posebno s Europskom komisijom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, a u Izvješću su posebno istaknuti i prijedlozi daljnjeg razvoja svih segmenata iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti s naglaskom na jačanje ljudskih kapaciteta te modernizaciju baza podataka za čuvanje i evidenciju podataka iz područja radiološke sigurnosti.