18.9.2022.

Prihodi od elektroničkih komunikacija u prvoj polovici godine premašili 5 milijardi kuna

U prvih šest mjeseci 2022. na tržištu elektroničkih komunikacija nastavljen je trend rasta ulaganja u nepokretne i pokretne mreže. U odnosu na prvu polovicu prošle godine ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN), prvenstveno u svjetlovodne mreže, 45 posto su viša i iznosila su 312 milijuna kuna, dok su ulaganja u bazne stanice (BTS) u pokretnim mrežama iznosila 313 milijuna kuna i veća su 56 posto.

Ukupni polugodišnji prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 5.6 milijardi kuna, što je povećanje od 2,3 posto, dok su prihodi od usluga širokopojasnog pristupa internetu rasli za 6,5 posto, najma mreže i vodova za 3,1 posto, a naplatne televizije za 3,8 posto. Prihodi od usluge širokopojasnog pristupa čine 47 posto svih prihoda na tržištu.

U drugom tromjesečju 2022., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, nastavlja se migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju te broj takvih priključaka raste za 32 posto, na 177 tisuća priključaka. Ukupan podatkovni promet putem nepokretnih i pokretnih mreža u istom razdoblju prosječno raste za 19 posto te je u istom razdoblju promet dosegnuo 793 PB (petabajta). Broj korisnika širokopojasnih priključaka s brzinom većom od 100Mbit/s porastao je za gotovo 56 posto na 351 tisuću te trenutačno trećina svih korisnika ima ugovorene takve brzine.

Podaci o tržištu elektroničkih komunikacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na poveznici.