12.11.2021.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama

Najvažnije izmjene koje se ovim Prijedlogom propisuju odnose se na definiranje novih kategorija vozila na način da se dodaju kategorije, kao što su pomoćna pješačka sredstva (primjerice romobili bez motornog ili električnog pogona, koturaljke, role) te osobno prijevozno sredstvo u koju će spadati vozila koja nisu razvrstana niti u jednu kategoriju vozila.

Propisuje se da su se vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a u slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoji, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu koji se kreću po navedenim površinama.

Nadalje, propisuje se obveza liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranog liječnika da ukoliko, na zdravstvenom pregledu ili u tijeku liječenja, utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač nije više sposoban upravljati vozilom privremeno, a najduže na šest mjeseci, o tome upozori vozača, upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji i o tome obavijesti policijsku upravu ili policijsku postaju preko CEZIH-a.

Radi provedbe ove odredbe, ministar nadležan za zdravstvo uskladit će Pravilnik o zdravstvenim pregledima za vozača i kandidata za vozače.

Potrebno je napomenuti da će u slučajevima kada je zdravstveno stanje vozača teže narušeno, isti će i nadalje biti upućivan na obavljanje izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda.

 „Također, propisuje se i sankcioniranje nesavjesnih vozača koji parkiraju vozila na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila, ukidanje registarskih pločica s crvenim i zelenim brojevima i slovima, odredba koja definira način prolaza vozila hitnih službi na prometnicama sa više od dvije prometne trake, pojam potpuno automatiziranog vozila te se propisuju sankcije za vozače koji nepropisno koriste vozila s djelomično automatiziranim sustavima“, obrazložio je ministar Božinović.

Povećava se novčana kazna za prekršaj neprilagođene brzine kretanja sa 500 na 1.000 kn, s obzirom da visina izrečene kazne ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.

 „Nažalost, u deset mjeseci 2021. godine najviše osoba je smrtno stradalo zbog brzine neprimjerene uvjetima - i to 35% - te zbog nepropisne brzine  - 3% . Ukupno je zbog neprilagođene i nepropisne brzine u ovoj godini smrtno stradalo 99 osoba, odnosno 38% od ukupno stradalih 259 osoba“, izjavio je ministar Božinović.

Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama te ga upućuje Hrvatskome saboru na prvo čitanje.