17.4.2023.

Protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

Vitomir Begović

Konvencija ILO (Međunarodne organizacije rada) br. 190  prvi je međunarodni ugovor koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem u svijetu rada. Konvenciju je u lipnju 2019. usvojila Međunarodna konferencija rada Međunarodne organizacije rada (ILO), a stupila je na snagu 25. lipnja 2021.

Vlade koje su ratificirale Konvenciju br. 190, pozvasne su da usvoje  potrebne zakone i političke mjere za spriječavanje i riješavanje  nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uz poštivanje dostojanstva.
Francuska je 12. travnja 2023. položila ispravu o ratifikaciji Konvencije o nasilju i uznemiravanju, 2019. (br. 190). Polaganjem isprave o ratifikaciji, Francuska postaje 27. zemlja u svijetu i 5. zemlja u Europskoj uniji koja je ratificirala Konvenciju br. 190.

Konvencija br. 190 simboličan je instrument. To je prvi međunarodni radni standard koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu. Zajedno s Preporukom br. 206, pruža zajednički okvir za djelovanje i jedinstvenu priliku za oblikovanje budućnosti rada temeljene na socijalnoj pravdi. Ovi instrumenti bit će ključni za postizanje ciljeva postavljenih Stotom deklaracijom ILO-a za budućnost rada , usvojenom 2019., koja jasno obvezuje svijet rada bez nasilja i uznemiravanja, a nedavno i Globalnim pozivom ILO-a na akciju za oporavak od krize COVID-19 usmjeren na ljude koji je uključiv, održiv i otporan .

Konvencija potvrđuje da svatko ima pravo na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja. Također daje prvu međunarodno dogovorenu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno uvjetovano nasilje, kao "obrazac neprihvatljivog ponašanja i praksi" koji "ima svrhu uzrokovati, uzrokuje ili bi mogao uzrokovati fizičku, psihološku, seksualnu ili ekonomsku štetu". Ova definicija štiti bilo koga u svijetu rada, uključujući pripravnike ili šegrte, te pojedince koji izvršavaju ovlasti, funkcije ili odgovornosti poslodavca, i pokriva javni i privatni sektor, u formalnom ili neformalnom gospodarstvu, u urbanim ili ruralnim područjima.

Konvencija također zahtijeva od država članica koje su je ratificirale da usvoje, uz konzultacije s reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, uključiv, integriran i rodno osjetljiv pristup sprječavanju i uklanjanju nasilja i uznemiravanja, putem mjera zaštite i prevencije, provedbe i obeštećenja, kao i kao usmjeravanje, obuka i podizanje svijesti. Konvencija i prateća Preporuka opipljivi su dokazi trajne vrijednosti i snage socijalnog dijaloga i tripartizma, koji su ih oblikovali, te će biti ključni za njihovu provedbu na nacionalnoj razini.

Polažući službeni instrument ratifikacije na ceremoniji održanoj u ILO-u u Ženevi, Olivier Dussopt, ministar za rad, punu zaposlenost i uključenost, rekao je:
“Završetak ratifikacije Konvencije br. 190 označava odlučujući trenutak za radno pravo i živote zaposlenika, posebice žena, budući da je ovaj tekst prvi svjetski standard koji za cilj ima eliminaciju svih oblika nasilja i uznemiravanja na radu. Francuska je bila pokretačka snaga u usvajanju ove konvencije i poziva sve države članice ILO-a da je također ratificiraju.”
ILO je pokrenuo  globalnu kampanju za  podršku  Konvenciji br. 190 , te je  pozvao  nacionalne Vlade  i parlamente diljem svijeta  da   ratificiraju Konvenciju. ILO je razvio modularni skup alata za kampanju ključnih poruka i vizualnih materijala, uključujući plakate, videozapise, sredstva društvenih medija, infografike, web bannere i druge predloške.Hrvatske tvrtke,udruge civilnog društva i druge organizacije  mogu se priključiti pružajući podršku ovoj  kampanji, promičući  dostojanstvo na radu, i ratifikaciju Konvencije br. 190.Više informacija o kampanji i uključivanju na:https://brand.ilo.org/d/XdDMx745iKTL/events-and-campaigns#/campaigns/c190-campaign-toolkit