16.2.2024.

Rodna ravnopravnost na upravljačkim funkcijama visoko na listi prioriteta Grada Zagreba

„Politika ove gradske uprave jest puna rodna ravnopravnost na svim razinama u gradskoj upravi, ustanovama i poduzećima, te posebno poticanje sudjelovanja žena na upravljačkim funkcijama”, istaknula je danas Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba na konferenciji „Rodna ravnopravnost na upravljačkim pozicijama kao faktor uspjeha“, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Veleposlanstva Kanade.

Zamjenica Dolenec podsjetila je kako je Grad Zagreb direktni poslodavac za preko 23,000 ljudi u gradskoj upravi, ustanovama i poduzećima. „U Gradskoj upravi na 70% rukovodećih pozicija nalaze se žene, a od tri najveća gradska trgovačka društva na čelu jednoga je žena“.

Uz to, zamjenica gradonačelnika rekla je kako Zagrebački holding kao kompanija izlistana na burzi na koju se direktno odnosi Direktiva EU o poboljšanje rodne ravnoteže iz 2022. već značajnim dijelom postiže te ciljeve. „I u Upravi i u Nadzornom odboru Zagrebačkog holdinga imamo žene, te su također žene ukupno zastupljene na 38% upravljačkih pozicija u toj tvrtci. Isto tako, u Holdingu na upravljačkim pozicijama nema razlika u plaći između muškaraca i žena“, dodala je zamjenica Dolenec.

Cilju rodne ravnopravnosti doprinosimo kroz provedbu otvorenih i transparentnih procesa natječaja za upravljačke pozicije, kao i kroz dorade Kolektivnih ugovora i pravilnika o radu kojima nastojimo jačati rodno ravnopravnu raspodjelu skrbi.

Unatoč tim dobrim pokazateljima, Grad Zagreb teži promjeni organizacijske kulture koja je nužna za punu rodnu ravnopravnost, te planira aktivnosti za podizanje vidljivosti teme statističkim praćenjem, izvještavanjem i zagovaranjem, kao i aktivnosti na razvoju mentoringa i ženskog talenata.

Direktiva Europske unije o poboljšanju rodne ravnoteže u upravama i nadzornim odborima kompanija na burzi stupila je na snagu krajem 2022. godine, a države članice do kraja 2025. godine Europskoj komisiji trebaju dostaviti izvješće o mjerama poduzetim radi postizanja njome određenih ciljeva. Konkretno, potrebno je osigurati da do 30. lipnja 2026. godine najmanje 40% radnih mjesta neizvršnih direktora ili 33% svih direktorskih mjesta bude popunjeno podzastupljenim spolom. Obaveza Hrvatske je u 2024. godini transponirati Direktivu u nacionalno zakonodavstvo.