23.1.2023.

Seminar o novostima u zaštiti na radu, provođenju zaštite na radu, izdavanju ovlaštenja i nadzoru

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad (USOP) održat će 17. veljače 2023. u Varaždinu stručni seminar "Novosti u zaštiti na radu, provođenje zaštite na radu, izdavanje ovlaštenja i nadzor". Na seminaru će, osim toga, biti riječi i o Registru onečišćavanja okoliša (ROO), vođenju evidencije iz zaštite okoliša te novostima u Zakonu u radu.

Program i teme stručnog seminara:

  • Provođenje propisa i vođenje dokumentacije iz područja zaštite okoliša (ROO) prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN3/2022)
  • Novosti u radno-pravnom zakonodavstvu na snazi od 01. siječnja 2023. (Izmjene i dopune Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22; s naglaskom na suzbijanje neprijavljenog rada, rad od kuće i rad na daljinu)
  • Novosti u provođenju zaštite na radu – izmjene i dopune propisa iz područja zaštite na radu
  • Izdavanje ovlaštenja, nadzor nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje zaštite na radu i uočeni nedostaci

Više infpormacija na poveznici USOP-a