5.11.2021.

Sigurnost povijesnih gradova: Sigurnost u Splitsko-dalmatinskoj županiji je na vrlo zavidnoj razini, a to pokazuju turističke brojke

U Solinu je početkom studenoga održana konferencija "Sigurnost povijesnih gradova - Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu" na kojoj su predavači i panelisti prezentirali niz tema iz problematike urbane i sigurnosti u turizmu.

„Uz dobrobiti koje donosi zajednicama u kojima se događa, turizam nosi i brojne rizike. Rizici u sigurnosti i odgovori na rizike sigurnosti povezane sa svakodnevicom u urbanim naseljima, turizmom i povijesnom arhitekturom, ono su čime se četvrtu godinu bavi naša konferencija. Dosadašnja izdanja potvrdila su potrebu promocije lokalnog partnerstva dionika odgovornosti, kao modela korisnog za unaprjeđenje sigurnosti i preduvjeta za razvoj kvalitetnog životnog okruženja“, rečeno je u uvodu dvodnevne konferencije čiji se program odvijao u hotel Salona Palace u Solinu.

“Mi smo se odlučili za model prikazivanja prakse iz međunarodnog okruženja, pa ove godine na teme iz sigurnosti zajednice imamo predavače iz Izraela, predavača iz Francuske i predavača iz Njemačke. U program su se uključili stručnjaci iz RH, a posebno želim istaknuti Sveučilište u Splitu i našeg predavača, dr. Nevena Šerića koji će odraditi uvodnu temu i potaknuti nas na razmišljanje o mogućnostima logističke potpore lokalne zajednice institucijama koje se prije svega bave. Zapravo ćemo pokušati na jednom mjestu sublimirati dobru praksu i postati baza dobrih ideja i dobre prakse, koja će se širiti u zajednicama koje to žele primijeniti”, rekao je u uvodu programa Slobodan Marendić, načelnik PU splitsko-dalmatinske koji je vodio organizacijski tim konferencije.

Iza njega je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo dugogodišnju suradnju sa Slobodanom Marendićem, još iz dana dok je bio gradonačelnik Solina. “Bio nam je tada cilj osigurati policajce u zajednici, po našim kvartovima, a to je intencija i danas. Sigurnost u Splitsko-dalmatinskoj županiji je na vrlo zavidnoj razini, što to pokazuju turističke brojke. Turist neće doći tamo gdje se ne osjeća sigurno, neće doći tamo gdje ne može svoju sigurnost promovirati i živjeti na području gdje dolazi kao turist. To su brojke pokazale i upravo zbog toga, zahvaljujući sigurnosti unutar našeg područja, su turistički rezultati takvi kakvi jesu i to je jedan od najvažnijih segmenata i najvažnijih faktora”, rekao je župan Boban.

Prvog dana Konferencije, 4. studenoga predavanja su održali dr. Neven Šerić s Ekonomskog fakulteta u Splitu (tema "Lokalno partnerstvo kao logistička potpora sigurnosti turističke destinacije"), nakon čega je Harald Wilhelm Weber iz njemačke policije (PU Stuttgart) govorio o „neredima u gradu i posljedicama (nereda)“. David Pousset iz Ravnateljstva francuske policije predavao je o iskustvima partnerstva za sigurnost lokalne zajednice na primjeru Francuske, nakon čega je Slobodan Marendić predavao o iskustvima  Odbora za sigurnost i Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području PU SD. Službeni dio programa prvog dana zaključen je prezentacijom knjige "Forenzička analiza tragova krvi".

Program drugog dana Konferencije otvorio je voditelj odjela prevencije PU SD Paško Ugrina s temom o „percepciji sigurnosti iz kuta građana Splita i gostiju u sezoni 2021.“, nakon čega je Kristijan Družeta, savjetnik za urbanu sigurnost i član VPK Pule predstavio rad i djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule. Epidemiolog Nađan Šerić predstavio je funkcionalno partnerstvo u praksi i iskustva epidemiološke službe s otoka Brača, a konzultanti za sigurnost Mate Laušić i Tonći Prodan su govorili o sinergija javnog i privatnog sektora sigurnosti na primjeru „luke i povijesne gradske jezgre“. Drugi konferenciji dan zaključen je panel raspravom o perspektivama funkcionalnog partnerstva za sigurnost lokalne zajednice.

Organizatori i suorganizator Konferencije su Regionalni klub IPA Splitsko-dalmatinska, Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG), Sveučilišni odjel za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu te Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. (D. N.)