26.4.2024.

Skupština EU-projekta Silvanus

U Ageroli (Italija) od 22. do 24. travnja 2024. godine održana je Skupština  EU projekta Silvanus.Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali su Mario Starčević, načelnik Sektora za vatrogastvo HVZ i Ante Ivanović, voditelj organizacijskih i međunarodnih poslova i EU-projekata Javne Ustanove Vatrogasni centar za edukaciju, i tehnološki razvoj Split-Vučevica (VACETRAS).

Projekt „Integrirana tehnološka i informacijska platforma za upravljanje požarima raslinja“, Akronim: SILVANUS, odobren je pod natječajem Horizon (Obzor) 2020. Aktivnosti projekta SILVANUS podijeljene su  u 10 radnih paketa, a svaki od njih dijeli se na 3 faze: Faza A: prevencija i pripravnost, Faza B-: suzbijanje i faza C: sanacija i prilagodba.

Hrvatska vatrogasna zajednica uz 49 projektnih partnera sa svih kontinenata sudjeluje u projektu  između ostalog kroz organizaciju pilot-demonstracija (2023. i 2024. godine)  na način da kao krajnji korisnik predstavi postojeće inovacije i IT rješenja i implementira neke od korisničkih proizvoda razvijenih  u EU-projektu Silvanus.

Pilot demonstracija u Republici Hrvatskoj

Jedna od ukupno 11 pilot demonstracija EU- projekta Silvanus u 2024. godini održat će se 23.10. 2024. u Vučevici. U okviru iste predstavit će se neki korisnički proizvodi EU-projekta Silvanus (IoT-video nadzor i detekcija, Mesh in the Sky-uspostavljanje radio veza kada nema nikakvih drugih mogućnosti komunikacije, UAV/UAV-besposadna zemaljska i zračna vozila i DSS-Silvanus platforma za potporu u donošenju odluka) uklopljena u nacionalni sustav odgovora na eskalaciju velikog šumskog požara.
 
Nadzor EU komisije

Završen je nadzor EU-komisije EU-projekta Silvanus (nakon 2 godine trajanja projekta), pri čemu su kontrolirana dinamika završetka isporučevina (deliverables), stupanj završetka konačnih proizvoda (user products) i pravovremeno postizanje ključnih proizvoda uspješnosti  (KPI-key performance indicators) za pojedine radne pakete (WP-working package).
 
Vidljivost

U vrlo zanimljive proizvode koji se daju na raspolaganje građanima EU-projektom Silvanus spadaju mobilne aplikacije za građane s nizom zanimljivih informacija i uputa (https://silvanus-project.eu/user-products/citizen-engagement-app/), te aplikacija za prepoznavanje vrsta raslinja, koja će biti završena do 30.5.2024. godine.

Detalji o EU-projektu Silvanus mogu se naći na web-stranici: https://silvanus-project.eu/.