16.1.2022.

Što za vatrogastvo predstavlja činjenica da je vatrogasno zanimanje dobilo svoj standard i kvalifikacijski okvir?

Primanje prve generacije polaznika (budućih vatrogasaca i vatrogaskinja) u Državnu vatrogasnu školu poklopilo se s time da je zanimanje vatrogasac / vatrogaskinja dobilo svoj standard zanimanja i postao dio Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Što to znači za vatrogastvo u RH?

Kraj 2021. godine, točnije 30. prosinca, datum je s kojim je zanimanje vatrogasac / vatrogaskinja dobilo svoj standard zanimanja i postao dio Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Naime, Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj, a njime se uvode standardi zanimanja i standardi kvalifikacija koji služe kao temelj za izradu obrazovnih programa na svim razinama.

Standard zanimanja sadrži kompetencije ključne za bavljenje određenom profesijom, a standard kvalifikacije ključne ishode učenja koje mora sadržavati svaki program koji vodi do te kvalifikacije.

Tako je zanimanje vatrogasac / vatrogaskinja uvršteno u sektor sigurnosti čije kompetencije uključuju održavanje vatrogasne opreme; priprema za vatrogasne intervencije; održavanje razine psihofizičke spremnosti potrebne za obavljanje svih dužnosti vatrogastva; vatrogasne intervencije; komunikacija i komunikacijski kanali u obavljanju vatrogasne djelatnosti; zaštita na radu i zaštita okoliša u vatrogastvu; zaštita osoba, životinja i imovine kod obavljanja vatrogasne djelatnosti te prevencija u vatrogastvu.

Opisom kompetencija i uvjeta rada ovo zanimanje je priznato kao opasno pri čemu su, kako je navedeno u HKO-u, vatrogasci i vatrogaskinje tijekom rada i intervencija izloženi mnogim štetnim utjecajima, najčešće opasnostima od plamena, dima, kemikalija, ali su i u opasnosti od urušavanja objekata, pada predmeta i sl.

Samim time, vatrogasnoj djelatnosti je ovim standardom omogućeno lakše utvrđivanje zakonskih prava, prvenstveno onih koji se odnose na prava u slučaju ozljede (Zakon o vatrogastvu NN 125/19). Također, ono omogućuje lakšu izradu svih daljnjih obrazovnih programa važnih za obavljanje vatrogasne djelatnosti.