civilna zaštita
15.5.2023.

Stožer CZ Istarske županije: Istra je spremna za turističku sezonu

Stožer civilne zaštite Istarske županije održao je 11. svibnja 2023., u prostorijama Istarske razvojne agencije (IDA), 36. sjednicu posvećenu pretežito obavljenim pripremama za turističku sezonu. Predsjedao je načelnik Stožera Dino Kozlevac, koji je ujedno županijski vatrogasni zapovjednik. Sjednici su prisustvovali Denis Stipanov, zamjenik načelnika Stožera i voditelj Službe civilne zaštite pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, i ostali članovi Stožera CZ-a. Nazočan je bio i Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Izvješća o stanju priprema dali su predstavnici svih mjerodavnih ustanova i društava u Istri prema nadležnosti i djelovanju u turizmu te povezanim djelatnostima. Istarska županija je spremna za turističku sezonu koja će kako se predviđa, biti dobra. U radu skupa sudjelovali su predstavnici OB Pula, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Društva crvenog križa Istarske županije, HGSS Istra i Ronilačkog saveza Istarske županije. U ime turističkih tvrtki govorili su predstavnici Plave Lagune, Maistre, Arena Hospitality Group, Valamara i Bi Village iz Fažane, dok su o prometnoj sigurnosti informirali iz Županijske uprave za ceste, Ceste Pula i Zračne luke Pula. Za sezonu su spremni i Javna ustanova Kamenjak i Javna ustanova Natura Histrica. U cjelini uzevši Istra je spremna za turističku sezonu, ali je  evidentan problem nedostatka kadrova i to ne samo u zdravstvu.

U središtu pozornosti bila je "Analiza stanja prošle turističke godine" sa stajališta sustava civilne zaštite i stanje priprema sustava za ovu turističku godinu. Na temelju izlaganja, Stožer civilne zaštite Istarske županije ocijenio je da su 2022. godine uspješno odrađene sve zadaće te da su svi dali svoj doprinos s aspekta zaštite građana, turista i imovine.

Na temelju dosadašnjih iskustava procijenjena je opasnost za ovogodišnju turističku sezonu te su utvrđene potrebne zadaće na sprječavanju njihova nastajanja ili smanjenja njihovih posljedica pri čemu je težište usmjereno na veće turističke kapacitete. Zajedno s operativnim snagama sustava civilne zaštite ( javne vatrogasne postrojbe, gradska društva Crvenog križa, Gorska služba spašavanja, komunalna poduzeća, udruge građana i dr.) u žurnim službama i turističkim tvrtkama izvršena je analiza stanja spremnosti. Ista tako, izvršeno je ažuriranje podataka o operativnim snagama i njihovim resursima, te su ažurirani kontakt podaci o članovima Stožera civilne zaštite.

Među važnim zadaćama izvršena je provjera funkcionalnosti i spremnosti kapaciteta za provedbu zadaća evakuacije i zbrinjavanja većeg broja građana i turista u slučaju velikih nesreća i katastrofa pa i mogućim dugotrajnim zastojima ili prekidima u prometu ( osiguranje liječničke skrbi, prehrane, privremenog smještaja).

U svestranom sagledavanju protupožarnih priprema osobita je pažnja bila usmjerena na lokacije gdje su povećane opasnosti od nastanka požara otvorenog prostora, olujnog nevremena te sanitarno-higijenske ugroze. Osobitu pažnju treba usmjeriti na veće turističke kapacitete, naročito na autokampove i turistička naselja i druge prostore u kojima je ograničena mogućnost djelovanja žurnih službi zbog zbijenosti parcela, nepostojanja putova i slično, a u kojima boravi veliki broj turista.