16.11.2021.

Suradnja Hrvatske vatrogasne zajednice i ukupnog vatrogasnog sustava s Hrvatskom vojskom i MORH-om ocijenjena odličnom

U prostorijama Hrvatske vatrogasne zajednice održan je sastanak predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice  i predstavnika Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica zadužena je za koordinaciju, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Načelnik Sektora za program, sigurnost i potporu Siniša Petkoviček pozdravio je prisutne brigadira Roberta Suntešića, pukovnika Rajka Mijatovića i načelnika Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u ime glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, ističući izvrsnu suradnju zemaljskih i zračnih vatrogasnih snaga kao i odličan zajednički rad u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske tijekom glavnog napora požarne opasnosti u 2021. godini.

Na sastanku je temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora dan kratak pregled zapažanja i analiza provedbe zadaća Hrvatske vojske i vatrogasnog sustava iz Programa aktivnosti u 2021. godini te su razmotreni prijedlozi dopuna/izmjena Programa aktivnosti u 2022. godini koji se tiču obveza Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Konkretno su razmotreni i daljnji prijedlozi osposobljavanja, kako pripadnika namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske za protupožarne zadaće, tako i pripadnika vatrogasnog sustava za eventualne sigurnosne zadaće vezane uz protupožarne avione i helikoptere koji se osim u protupožarnoj zaštiti koriste i za druge zadaće, a vatrogasci sudjeluju u osiguranju te je dan i prijedlog dijela scenarija planirane međuresorne vježbe „SIGURNOST 22“.

Zaključeno je da je međusobna suradnja Hrvatske vatrogasne zajednice i ukupnog vatrogasnog sustava s Hrvatskom vojskom i Ministarstvom obrane Republike Hrvatske  tijekom 2021. godine bila odlična, ali je potrebno i dalje nastaviti međusobno kontinuirano surađivati kako bi protupožarna zaštita i provođenje propisanih mjera putem Programa aktivnosti i u 2022. godini bilo što učinkovitije.