10.11.2023.

U Brezovici odrađena simulacija požara u krugu osnovne škole

U Brezovici je prošli mjesec održana združena vježba vatrogasaca kao integralnog dijela operativnih snaga civilne zaštite „Brezovica 2023“. Svrha vježbe bila je provjera osposobljenosti i koordinacije svih operativnih snaga ovog područja u slučaju potencijalnog  požara na objektu OŠ Brezovica.

Sudionici vježbe bili su dobrovoljna vatrogasna društva Botinec, Brezovica, Črnomerec, Trnje i Zapad, udruge "Sustav radio veza u kriznim situacijama“ i "Sustav bespilotnih letjelica" te Državna intervencijska postrojba Zagreb Ravnateljstva civilne zaštite koja je uključila svoje zapovjedno-komunikacijsko vozilo u vježbu.

Po prvi puta u povijesti vatrogasne postrojbe DVD-a Brezovica, nastup je bio u isto vrijeme na dvije lokacije. Zapovjednik Vid Čevak je vodio vatrogasno odjeljenje koje je u istovremeno u 15 sati, navalnim vozilom sudjelovalo u naknadno planiranoj vježbi u Kupinečkom Kraljevcu.

Zanimljivost je u tomu što je gašenju požara stare ruševne škole u Kupinečkom Kraljevcu dan podjednak značaj kao i simuliranom požaru jedne od najvećih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

„Veliki dio zasluga za uspješno provedenu vježbu ide na adresu vatrogasaca i vatrogaskinja vatrogasnih postrojbi DVD-a koje su sudjelovale u vježbi u krugu OŠ Brezovica“, rekao je  predsjednik DVD Brezovica Zdravko Varzić, vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji je pažljivo nadgledao demonstraciju u društvu profesora Danijela Kavelja, osobe koja vodi zaštitu na radu i zaštitu od požara u OŠ Brezovica, te vjeroučitelja Zdravka Lučića, predsjednika radničkog vijeća OŠ Brezovica.

Poznato je da operativna odgovornost za reagiranje spada u nadležnosti lokalnih zajednica. Nesrećom pogođene lokalne zajednice prve su dužne angažirati sve raspoložive ljudske i materijalne resurse pa tek potom, na načelu solidarnosti, tražiti pomoć šire zajednice.  U praksi to znači kako su za ustrojavanje, financiranje, zapovijedanje, rukovođenje i usklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava CZ odgovorni čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

„Upravo zato, vježbe poput ove u Brezovici, osim što su dobrodošle, u neku ruku postaju nužnost, jer osim što jasno daju odgovore na pitanje osposobljenosti operative, građanima ulijevaju sigurnost u nesigurnom vremenu u kojem danas živimo“, riječi su zapovjednika DVD-a Črnomerec Mislava Šajatovića, koji je sudjelovao u svojstvu evaluatora vježbe.

Vježbom na dvije lokacije u isto vrijeme, postrojbe su pokazale da su dostigle potrebne sposobnosti. Glavne smjernice i ciljevi organiziranja i izvođenja vježbe obuhvatio je uvježbavanje i provjeravanje pripravnosti te operativnog djelovanja snaga i ostalih subjekata, kao i analizu na temelju koje se utvrđuju nedostaci i slabosti u sustavu te daju preporuke za poboljšanje programa osposobljavanja, dopunjavanje procjena i planova zaštite i spašavanja, standardnih operativnih postupaka i slično, ovom slučaju vezano za zaštitu od požara građevine OŠ Brezovica. Nadalje, ova vježba  imala je funkciju ojačavanja suradnje i koordinacije između svih uključenih subjekata – središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave i operativnih snaga vatrogastva što su potvrdile postrojbe DVD Botinec, Brezovica, Črnomerec, Trnje, Zapad, te udruge SRVKS i BSKS.

„Vježba je sadržavala i elemente stožerno-zapovjednog rada kako bismo namjenski rukovoditeljima i drugim odgovornim osobama u pravnim osobama, prikazali dostignute sposobnosti u upravljanju sustavom civilne zaštite u cjelini, a osobito uz informatičku podršku i korištenje zemljopisno-obavijesnog sustava“, pojasnio je zapovjednik DVD-a Trnje Filip Klinac.

„Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite treba biti na osposobljavanju te je potrebno redovito provoditi vježbe, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu, angažirajući i K-9 timove“, istaknuo je Danijel Silić, predsjednik DVD-a Zapad.

Ukupno 37 vatrogasaca sa sedam vozila u vježbi prikazalo je proceduru od uzbunjivanja, izlaska i dolaska na mjesto intervencije te radnje koje se izvršavaju u slučaju ovakvih vrsta intervencija.