5.6.2024.

U Bruxellesu održan 8. Europski forum civilne zaštite

Foto: MUP

Delegacija Ravnateljstva civilne zaštite na čelu s ravnateljem dr. sc. Damirom Trutom sudjelovala je na 8. Europskom forumu civilne zaštite koji je održan 4. i 5. lipnja u Bruxellesu.

Tema ovogodišnjeg Foruma bila je „Oblikovanje unije otporne na katastrofe: ucrtavanje puta za budućnost europske civilne zaštite” na  kojem je dat osvrt na postignuća Mehanizma unije za civilnu zaštitu, kao i prilika za stvaranje ideja za daljnji razvoj, inovacije i suradnju.

U sklopu Foruma predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite su sudjelovali na panel raspravama na temu ulaganja u prevenciju katastrofa te spontanog volonterstva u odgovoru na katastrofu. Tema ulaganja u prevenciju katastrofa obuhvatila je niz primjera iz prakse kako bi se naglasila važnost prevencije koja je ključna za održivi razvoj jer omogućuje dugoročnu stabilnost i sigurnost zajednica, kao preduvjet za ekonomski i društveni napredak.

Na panelu o spontanom volonterstvu u odgovoru na katastrofu razmijenjena su mišljenja i dobre prakse o tome kako integrirati spontane volontere u aktivnosti odgovora. Raspravljalo se i o važnosti učinkovitog usmjeravanja spontanog odgovora i mogućnostima za uključivanje građana u pružanje pomoći u katastrofama.

Europski forum civilne zaštite predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, izgradnju suradnje i umrežavanje među dionicima koji su uključeni u europsku civilnu zaštitu, a glavni cilj je potaknuti budući razvoj u Mehanizmu unije za civilnu zaštitu (UCPM) te stvoriti mreže i prilike za suradnju u području upravljanja rizikom od katastrofa.

Događaj, koji se održava u organizaciji Europske komisije svake dvije godine, okuplja više od 1000 dionika, uključujući predstavnike vlada, lokalnih, nacionalnih i regionalnih tijela civilne zaštite, hitnih službi, institucija EU-a, znanstvene zajednice i privatnog sektora i prepoznat je kao ključna platforma za dijalog i zajedničko djelovanje u cilju jačanja otpornosti europske zajednice na katastrofe.