23.2.2024.

U pripremi stručni skup "Zaštita zdravlja na radu: Zdravstvena zaštita, mentalno zdravlje, ISO 45003"

Potkraj ožujka u Zagrebu će se, u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto, održati stručni skup "Zaštita zdravlja na radu: Zdravstvena zaštita, mentalno zdravlje, ISO 45003". Program događaja predviđen je 28. ožujka u velikoj dvorani tvornice Kraš.

„Cilj stručnog skupa je dodatno informirati sudionike o specifičnoj zdravstvenoj zaštiti, propisima, o mentalnom zdravlju i novoj međunarodnoj normi o sustavu upravljanja, a skup je predviđen za stručnjake zaštite zdravlja i sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša, liječnike, psihologe, za članove uprava i za sindikalne predstavnike. Stručni skup je odobren za stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u Informacijskom sustavu zaštite na radu RH, te će biti bodovan sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore te Hrvatske psihološke komore“, poručuju organizatori.

Više informacija o programu i uvjetima sudjelovanja na elektronskoj adresi: zdravoradnomjesto@gmail.com.