21.4.2022.

U proceduri savjetovanje o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

Ministarstvo unutarnjih poslova stavilo je u proceduru javno savjetovanje o nacrtu Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Savjetovanje je dostupno na poveznici e-Savjetovanja, a otvoreno je do 11. svibnja 2022.

„U provedbi Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana uočen je niz problema prilikom ishođenja putovnica djeci kada jedan od roditelja nije zbog objektivnih razloga mogao sudjelovati u postupku ishođenja putovnice ili mu je bila znatno otežana mogućnost davanja suglasnosti drugom roditelju da on samostalno provede postupak ishođenja putovnice djetetu. Ovim prijedlogom Zakona predlaže se otkloniti uočene probleme na način da se omogući da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu svojeg djeteta. Navedeno je u skladu s odredbama članka 99. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, br. 103/15 i 98/19) prema kojima roditelji koji ostvaruju roditeljsku skrb imaju dužnost i pravo u osobnim i imovinskim pravima sporazumno zastupati svoje dijete u odnosu prema trećima, a smatra se da je jedan roditelj dao svoj pristanak drugom roditelju da može zastupati dijete bez njegove izričite suglasnosti, osim kad se traži izričita pisana suglasnost drugog roditelja sukladno odredbama članaka 100. i 101. toga Zakona“, stoji u pojašnjenju iz MUP-a.

Odredbe članka 100. i 101. Obiteljskog zakona reguliraju zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta i zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim pravima, u što ne spada ishođenje putovnice djetetu. Zahtjev za izdavanje putovnice za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, odnosno nadležna policijska uprava ili postaja odnosno diplomatska misija ili konzularni ured će tom roditelju rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu.

Uz navedeno, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana dopunjuje se odredbom koja, u skladu s Odlukom o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“, br. 44/17) sadrži pozivanje na pravni akt Europske unije čija je provedba osigurana ovim Zakonom.

Link - https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20464