civilna zaštita
7.4.2023.

U Puli održana Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

U Puli je potkraj ožujka, u okviru konferencije "Civilna zaštita i sigurnost gradova – SIGG", održana 2. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Na sjednici je usvojeno Izvješće o radu u 2022. godini, kao i Financijsko izvješće za 2022. godinu.

Usvojeno je i Izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju Platforme, kao i prijedlozi Financijskog plana za 2023. godinu i Odluke o visini članarine (članarina je ostala na dosadašnjoj razini od 3000 kuna za punopravne članove Platforme i 1500 kuna za podržavajuće članove).

Nazočnima se na samom početku obratio i Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa Ravnateljstva CZ, koji je pozvao članice Platforme na suradnju te ukratko upoznao slušatelje s projektom Ujedinjenih naroda pod nazivom "Učinimo gradove otpornijim na katastrofe".

Gradovi će se moći prijaviti putem aplikacije za koju će im pristup omogućiti Ravnateljstvo civilne zaštite kroz popunjavanje jednostavnog upitnika.

Na samom kraju Skupštine, predsjednik Platforme HŽG Marijan Vundać održao je za članove Platforme prezentaciju "Izmještanje i neutralizacija protubrodske mine u riječkom zaljevu", akcije s velikim broja sudionika sustava civilne zaštite koja je održana 18. i 19. ožujka 2023. u Rijeci.

Slijedeća sjednica Skupštine održat će se u Splitu i bit će izborna Skupština, a o točnom terminu članstvo će još biti izviješteno.

Mogući termini su u lipnju ili rujnu 2023. godine.

Pogledajte fotogaleriju iz Pule