21.9.2023.

U sklopu projekta Naturavita razminirano je 25,3 ha šuma i šumskog zemljišta u Osječko-baranjskoj županiji

Foto: MUP

U Osijeku je  20. rujna 2023., održana završna konferencija strateškog projekta Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA”, kojemu je cilj bio razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 na području Osječko-baranjske županije.
 
Sudionicima konferencije, na otvaranju se obratio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović koji je na uspješnoj provedbi ovog projekta zahvalio ponajprije Hrvatskim šumama, kao glavnom korisniku, ali i ostalim partnerima projekta: Hrvatskim vodama, Javnoj ustanovi “Park prirode Kopački rit”, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, koje je koordiniralo poslove razminiranja i bilo zaduženo za aktivnosti podizanja svijesti o opasnostima od mina.
 
„Ovo je prilika podsjetiti se da je kroz projekt Naturavita te kroz projekte Fearless Velebit i Karlovac Karst, predvođenima Hrvatskim šumama, kao glavnim korisnikom, zajednici vraćeno gotovo 60 četvornih kilometara razminiranog minski sumnjivog područja za daljnje gospodarske, poljoprivredne, ekološke i ostale aktivnosti“, istaknuo je Božinović.
 
„Protuminsko djelovanje jedna je od prioritetnih zadaća Vlade Republike Hrvatske u koju se već gotovo 26 godina sustavno ulaže, kroz državni proračun i sredstva posebne naknade za općekorisnu funkciju šuma, ali i kroz bespovratna sredstva iz fondova EU“, rekao je potpredsjednik Božinović te dodao kako su svi do sada zacrtani planovi razminiranja po županijama uspješno provedeni, što je, uz sav trud uložen u realizaciju i ovog projekta, pokazatelj da je svima u interesu doći do konačnog cilja – Hrvatska bez mina 2026. godine. U tom smislu, zahvalio je i tvrtkama za razminiranje te njihovim pirotehničarima na predanom i odgovornom poslu, ali i posredničkim tijelima ovoga projekta, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su kroz svoje djelovanje također uvelike doprinijeli uspješnom dovršetku svih aktivnosti.
 
U nastavku je koordinator za poslove civilne zaštite Neven Karas prezentirao izazove u poslovima razminiranja na projektnom području i izvijestio o rezultatima projekta unutar aktivnosti MUP-a. „Sveukupno je na pet projektnih cjelina razminirano 25.3 ha, tj. 100% ukupno predviđene površine, pri čemu je pronađeno i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačkih mina, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava“, rekao je te predstavio edukativne aktivnosti, kroz koje je za djecu osnovnih škola Osječko-baranjske županije održano šest školskih predstava o minskoj opasnosti te realizirana nabava edukativnih materijala (letci, slikovnice i brošure o minskoj opasnosti) za potrebe korištenja u Edukacijsko-posjetiteljskom centru „Podravlje”, u kojem je provedeno ukupno 115 edukacija o minskoj opasnosti za 4990 sudionika.
 
Projekt Naturavita u potpunosti je proveden na području Osječko-baranjske županije te je obuhvaćao šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava.
 
Vrijednost projekta je 49,05 milijuna eura, od čega 85% eura čine bespovratna sredstva EU – iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a razdoblje provedbe je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.
 
Minski sumnjivo područje u RH na dan 18. rujna 2023. iznosilo je 116,6 km2 na području 6 županija te 28 gradova i općina. Do kraja 2023. godine u planu je isključiti cjelokupno preostalo minski sumnjivo područje Osječko-baranjske i Šibensko- kninske županije.