27.9.2023.

Udruga za zdravo radno mjesto najavljuje stručni skup o zaštiti od elektromagnetskog zračenja

Hrvatska udruge za zdravo radno mjesto održat će 9. studenoga 2023. u Zagrebu (Kraš) stručni skup "Zaštita zdravlja na radu - stručno usavršavanje, elektromagnetska zračenja". Kako navode iz Udruge cilj stručnog skupa je „dodatno informirati sudionike o Registru stručnjaka zaštite na radu, stručnom usavršavanju te primjeni i zaštiti ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, dok je skup odobren za stručno usavršavanje u Informacijskom sustavu zaštite na radu RH.

Organizator je pripremio sljedeći program (9.11.):

10.10 – 10.50 - Registar stručnjaka zaštite na radu i stalno stručno usavršavanje, Marina Borić, načelnica sektora, MROSP
10.50 – 11.10 - Radioaktivnost – primjena u medicini, dr. Sanja Dolanski Babić, pročelnica katedre za fiziku i biofiziku, Medicinski fakultet
11.10 – 11.30 - Zaštita djelatnika od zračenja na Zavodu za nuklearnu medicinu, dr. Tomislav Jukić, Zavod za nuklearnu medicinu, KBC Sestre Milosrdnice
11.30 – 11.50 - Edukacija u području radiološke zaštite u Republici Hrvatskoj, dr. Marija Surić Mihić, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba za radiološku sigurnost, MUP
11.50 – 12.10 - Odmor
12.10 – 12.30 - Aktualne smjernice i pravilnici za zaštitu od EM polja, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu
12.30 – 12.50 - 5G tehnologija – state of the art, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu
12.50 – 13.10 - Mjerenje i proračun razina EM polja u okolini baznih stanica, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu
13.10 – 13.30 - Usklađenost hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU iz područja ionizirajućeg zračenja, Filip Kovačić, student, Veleučilište studija sigurnosti

Više informaicja o predstojećem skupu na e-adresi: zdravoradnomjesto@gmail.com