23.7.2023.

Unija usvojila novi okvir za zaštitu osobnih podataka sa SAD-om

Europska komisija ovaj je mjesec službeno odobrila novi sporazum sa SAD-om kojim se ponovno omogućuje prijenos osobnih podataka preko Atlantika.

Takozvana odluka o primjerenosti znači da tvrtke mogu slati osobne podatke prikupljene od klijenata u EU-u u SAD bez straha od kršenja zakona EU-a o zaštiti podataka, sve dok djeluju u skladu s osnovnim načelima novog okvira za zaštitu podataka. Ova odluka dolazi nakon opsežnih pregovora između EU-a i SAD-a nakon što je Sud Europske unije (CJEU) 2020. poništio europsko-američki sustav zaštite privatnosti.

Što se tiče obrade podataka web korisnika, Europa ima stroga ograničenja. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) stupila je na snagu 2018. i postavila stroge smjernice koje tvrtke moraju slijediti kako bi sigurno i odgovorno postupale s korisničkim podacima. Ovaj zakon je primjenjiv na sve države članice EU-a. S druge strane, ne postoji niti jedan savezni zakon o zaštiti podataka koji štiti privatnost svih vrsta podataka u Sjedinjenim Državama.

Ova odluka o primjerenosti osigurava da SAD pruža jednaku razinu zaštite podataka kao i u Europska unija. Odluka dopušta samocertificiranim poduzećima koja sudjeluju u Okviru EU-a i SAD-a za zaštitu podataka i obvezuju se na zaštitu privatnosti da primaju osobne podatke iz EU-a bez potrebe za dodatnim mjerama zaštite. Okvir EU-a i SAD-a za zaštitu podataka rješava sumnje koje je iznio Sud Europske unije, uključujući pristup podacima EU-a od strane američkih obavještajnih službi. Također pruža poboljšane mehanizme pravne zaštite za europske građane u slučaju da se njihovi osobni podaci obrađuju na pogrešan način, uključujući i putem novoosnovanog suda za preispitivanje zaštite podataka (DPRC).

Prema aktivistima za privatnost, ove mjere su nedovoljne jer građani EU-a nemaju istu razinu zaštite prema američkim pravilima o privatnosti kao Amerikanci.

„Hoće li okvir biti uspješan ovisit će o tome hoće li europski sudovi smatrati da zaštita osobnih podataka u SAD-u čini dovoljno da bude suštinski istovjetna zaštiti EU-a”, prokomentirao je za Holger Lutz, partner u odvjetničkoj firmi Clifford Chance, za CNBC.

Foto: Guillaume Périgois / Unsplash