civilna zaštita
20.6.2023.

Vježba civilne zaštite "Test 2023." obuhvatila intervencije u slučaju potresa, požara i eksplozija

U organizaciji zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost održana je terenska vježba "TEST 2023.". Vježbom, koja se po prvi puta organizirala bez prethodnog upoznavanja sudionika s vremenom i danom održavanja, lokacijom i scenarijem vježbe, testirala se aktivacija snaga kao i procedura sustava civilne zaštite s naglaskom na reakciju snaga u slučaju iznenadnog izvanrednog događaja na području Grada.

Vježba je sastojala od simulacije izvanrednog događaja koji kombinira potres umjerene jačine s epicentrom na području Žumberka, te kao posljedicu požar i nekoliko vrlo jakih eksplozija na području Novog Zagreba. Prema predviđenom scenariju, navedeni događaj prouzročio je urušavanje i teško oštećenje nekoliko zgrada u krugu od 200 metara, a najviše je stradao Dom umirovljenika u kojem se nalazi veći broj nepokretnih i slabo-pokretnih osoba.

Scenarij je nadalje predviđao simulaciju teških oštećenja na objektu i potrebu za pronalaskom 30-ak osoba ispod ruševina te provedbu i temeljito pretraživanje i spašavanje ozlijeđenih, uz  povremeno urušavanje prostorija koje trebaju biti pretražene. Aktivirane su postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba specijalističke namjene za traganje i spašavanje iz ruševina sa zadaćom spašavanja iz ruševina, evakuacije stanovništva iz ugrožene zone i ustrojavanja lokacija za prihvat i zbrinjavanje stanovništva.

Uz Grad Zagreb (Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost) u vježbi su sudjelovale Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, Postrojba civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija), Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Udruge za obuku potražnih pasa, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba dr. Andrija Štampar, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Ravnateljstvo civilne zaštite, Županijski centar 112, Zagrebački radio amaterski savez, Zagrebački speleološki savez i Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba.

Nakon održane vježbe kojoj se odazvalo više od 300 sudionika sa 60-ak vozila, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, Luka Korlaet pohvalio je djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite te izuzetno velik i brz odaziv na mjesto događaja, međusobnu koordinaciju te uspješno izvlačenje unesrećenih uz istovremeno očuvanje sigurnosti svih sudionika u vježbi.

Vježba je potvrdila uvježbanost i dobru opremljenost pojedinačnih službi, ali i njihovo koordinirano djelovanje u slučaju izvanrednih događaja. Posebna je vrijednost vježbe ta što su se sudionici, iako nisu unaprijed znali za vježbu, brzo odazvali na pozive te uspješno ostvarili zadane ciljeve vježbe.