civilna zaštita
29.10.2021.

Zajedno smo jači: Na Dunavu kod Batine održana vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite

Piše: Mladen Pejić

U cilju provjere trenutne sposobnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednih situacija, u pograničnom području Republike Hrvatski i susjedne Srbije, u okviru projekta "Together we stand (Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – Zajedno smo jači)" provedena je pokazna vježba "Dunav 2021".

Vježba je održana na području naselja Batina na rijeci Dunav, na području Baranje, a odvijala se temeljem scenarija koji predviđa aktiviranje sustava civilne zaštite, sustava zaštite od poplava i sustava za suzbijanje iznenadnih onečišćenja i zbrinjavanja otpada. Pogranično područje rijeke Dunav kod Batine od velike je važnosti za obje države, kao vrijedan i osjetljiv prirodni sustav i međunarodni riječni put te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od ugroza, pa tako i onečišćenja iz svih izvora.

Radi vrlo velike opasnosti po okoliš zbog brzine širenja i veličine ugroženog područja, scenarij vježbe predvidio je aktivaciju operativnih snaga i specijaliziranih timova s jedne i druge strane granice, iz Hrvatske i Srbije. Putem Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH mobilizirane su sve potrebne i raspoložive operativne snage.

Prvenstveni cilj vježbe bila je provjera pripravnosti i brzine aktiviranja pripadnika operativnih snaga sustava CZ-a u slučaju izvanrednog događaja, kao i provjera osposobljenosti istih, te provjera funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu operativne snage sustava CZ.

Osim toga, kroz vježbu je prezentirana oprema nabavljena u sklopu projekta "Together we stand", te je odrađena provjera koordinacije upravljanja svim snagama, različitih razina, temeljem postojećih regionalnih standardnih operativnih postupaka, ali i stvoren okvir za izradu budućih prekograničnih planova postupanja. Također, jedan od ciljeva bila je uspostava jedinstvenog sustava zapovijedanja kroz zajedničko rukovodno mjesto te uvježbavanje ključnih sudionika u vođenju složenih intervencija, kao i njihova koordinacija.

Vježba se povodila na lokaciji međunarodnog putničkog pristaništa u Batini. Radi se o poziciji koja je omeđena mjestom Batina s jedne i rijekom Dunav, kao međunarodnim plovnim putem s druge strane. U blizini lokacije nalazi se cestovni granični prijelaz Batina/Bezdan, te granice Parka prirode Kopački rit. Ova lokacija omogućava idealne uvjete za izvedbu i demonstraciju rada s opremom za akcidente, spašavanje i gašenje iz vode kao i opremom za obranu od poplava.

Sudionici vježbe: Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije, Općina Draž, Ravnateljstvo CZ Osijek, Vatrogasna zajednica OBŽ, Policijska uprava osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Društvo crvenog križa OBŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Osijek, Radio klub Osijek, Društvo za podvodne aktivnosti Osijek, Hrvatske vode i Unikom Osijek.

Kako smo naveli, tijekom izvođenja vježbe prezentirana je oprema dobivena preko projekta "Together we stand", dok je Javno vodoprivredno poduzeće Vode Vojvodine prezentiralo je rad s punilicama pijeska i mobilnim branama koje se pune vodom, ali su se za potrebe izvođenja vježbe punile zrakom. Tvrtka Unikom Osijek prezentirala je specijalno vozilo za sanaciju okoliša nakon prirodnih katastrofa.

Poligon za obuku korisnika dišnih aparata Osječko-baranjska županija predala je na korištenje Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije, a instaliran je u prostorima DVD-a Našice. Kako je najavljeno, zajednička vježba na poligonu održati će se 15. studenoga 2021.

O projekt "Zajedno smo jači"

Projekt "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - Zajedno smo jači (Together We Stand)" provodi se u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. Predviđeno trajanje Projekta je 30 mjeseci, a realizacija projekta započela 1. listopada 2019. godine.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

 • izrada studija i ostale stručne dokumentacije kojima će se obraditi i obuhvatiti cjelokupni sustav upravljanja rizicima od poplava i tehnološko-tehničkih katastrofa te ublažavanje njihovih štetnih posljedica, kao i poboljšavanje sustava zbrinjavanja otpada u slučaju velikih nesreća i katastrofa u pograničnom području,
 • podizanje razine opće spremnosti u slučaju prirodnih, ekoloških i tehničko-tehnoloških katastrofa kao i ekološke osviještenosti o pravilnom zbrinjavanju otpada nakon katastrofa s obje strane granice, kroz organiziranje edukativnih radionica te promocijom projektnih aktivnosti,
 • organizacija javnih događanja (početne i završne konferencije),
 • organizacija zajedničkog putovanja, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja,
 • nabavka opreme za ključne sudionike u upravljanju rizikom i zaštite okoliša u pograničnom području te
 • provedba zajedničkih, pokaznih vježbi spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u pograničnom području.

 

Sve navedene aktivnosti usmjerene su ka daljnjem jačanju kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem zaštite ljudi i okoliša u pograničnom području.

Tvrtka Unikom iz Osijeka je vodeći  partner u provedbi Projekta, dok su ostali partneri s hrvatske strane  Osječko-baranjska županija i Udruga za kreativni razvoj Slap iz Osijeka.
Partneri u provedbi Projekta na srpskoj strani su Autonomna pokrajina Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija Bačka.

Kao partner u Projektu Osječko-baranjska županija će provesti sljedeće aktivnosti:

 • izraditi studiju o provedbi mjera prevencije te intervencije u slučaju velikih nesreća i katastrofa uslijed akcidenata opasnim tvarima, koja će se objediniti sa studijom projektnog partnera sa srpske strane u plan zajedničkog djelovanja,
 • izraditi elaborat koji sadrži prikaz zakonodavnog okvira i plan djelovanja žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u slučaju velikih poplava na području Osječko-baranjske županije,
 • nabaviti opremu za vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije (Poligon za obuku korisnika dišnih aparata),
 • sudjelovati u zajedničkom putovanju, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja,
 • organizirati dvije zajedničke, pokazne vježbe spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u pograničnom području te izraditi potrebnu dokumentaciju za provedbu istih.

 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi do 2,3 milijuna eura.