6.11.2023.

Započela edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa

Foto: MUP

U Zagrebu je 6. studenog 2023., započela edukacija građana u kojoj je po prvi puta prezentiran simulator potresa nabavljen u sklopu projekta „Na putu smanjenja rizika od katastrofa“.

Predstavljanju je prisustvovao ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. Damir Trut koji je tom prilikom naglasio kako je upravo cilj ovog projekta i kampanje edukacija i podizanje svijesti javnosti, posebno djece i mladih, ali i njihovih učitelja o potrebi smanjenja rizika od katastrofa.

 „Ovim projektom, vrijednim oko 2 milijuna eura, sufinanciranim kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, napravljeno je puno u smislu podizanja svijesti javnosti, od izrade raznih edukacijskih materijala o smanjenju rizika, uključujući i priručnik za nastavnike, izrade promotivnih filmova prilagođenih dječjem uzrastu, kao i nabave edukacijskih modela za simulacije katastrofa“, kazao je Trut.

Zaključio je kako recentni događaji, razne katastrofe koje su pogodile Hrvatsku, ali i cijeli svijet, pokazuju da se mi kao društvo moramo pripremati i jačati otpornost na katastrofe te od reaktivnog pristupa moramo prijeći na proaktivni pristup, odnosno naglasak staviti na prevenciju i smanjenje rizika od katastrofa.

Također, u sklopu edukacije je prikazan i tehničko-taktički zbor operativnih snaga sustava civilne zaštite grada Zagreba - Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, HGSS- Stanice Zagreb i Gradskog društva Crvenog križa Grada Zagreba.

Kampanjom, koja je dio projekta „Na putu smanjenja rizika od katastrofa“ i provodi se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, će biti obuhvaćen 21 grad u Hrvatskoj.

Nakon Zagreba, simulator potresa će se predstaviti i u Rijeci, Osijeku i Splitu, a u ostalim županijama i gradovima će se održati zanimljive prezentacije gdje će se mladi s pomoću edukacijskih modela poplave, potresa i erozije upoznati s prijetnjama i neočekivanim situacijama, a svi građani moći će se informirati kako i sami mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa.

Projektom "Na putu smanjenja rizika od katastrofa" educira se djecu i javnost o mogućnostima smanjenja rizika od katastrofa i prilagodbe okolišnim izazovima te sposobnosti reagiranja kako bi se izbjegla stradanja ljudi i štete. Usvojenim znanjem i pripremljenošću, građani mogu utjecati na rizike te izbjeći i smanjiti stradanja i štete.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a vrijednost projekta je 1.925.406,64 EUR.