6.3.2024.

Započela provedba projekta "SEE ME 2" - Safe and Equal in EMErgencies 2

Foto: MUP

U okviru poziva za projekte tehničke pomoći za upravljanje rizikom od katastrofa u 2023. Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, Ravnateljstvu civilne zaštite odobren je projekt SEE ME 2, kojim se nastavljaju aktivnosti započete kroz projekt SEE ME. Tema SEE ME 2 projekta je izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 407.370,40 EUR, a sufinanciranje Europske komisije iznosi 95%.

Kao jedna od prvih aktivnosti, održan je zajednički sastanak projektnog tima s predstavnicima udruga koje će sudjelovati u projektu, u Divuljama 5. ožujka 2024. godine.

Projekt će se nastaviti izradom programa osposobljavanja djelatnika centara 112 za učinkovitije komuniciranje s osobama s invaliditetom te programa osposobljavanja pripadnika predstavnika različitih žurnih službi za postupanje prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama. Osposobljavanje će se organizirati po principu „train the trainer“ kako bi educirani predstavnici mogli nastaviti obuku svojih kolega te će biti obuhvaćeno 5 vrsta invaliditeta: oštećenje sluha, oštećenje vida, intelektualne teškoće, tjelesna oštećenja i poremećaji iz spektra autizma.

Također se planiraju aktivnosti daljnjeg osnaživanja osoba s invaliditetom kako bi bili svjesniji rizika i spremniji odgovoriti na iste.

Jedna od planiranih projektnih aktivnosti je i izrada web aplikacije putem koje bi osobe s invaliditetom, na dobrovoljnoj osnovi, same prijavljivale svoje podatke potrebne za učinkovitiji sustav zaštite i spašavanja osoba s invaliditetom te nadogradnja i testiranje GIS sustava koji pomaže spašavateljima u lociranju i spašavanju osoba s invaliditetom.

Projekt će trajati do 31. prosinca 2025. godine.