19.9.2023.

Žene u detektivskoj djelatnosti imaju izvanrednu sposobnost za suptilno prikupljanje informacija i izgradnju povjerenja s klijentima i izvorima

Profesija privatnog detektiva nadišla je 'klasični' posao prikupljanja informacija o bračnoj nevjeri, lažnim bolovanjima, krađama u poduzećima ili prijevarama s auto osiguranjima. Osim navedenih zadataka koje i dalje obrađuju, privatni se detektivi danas bave IT forenzikom, GDPR-om (područjem zaštite osobnih podataka), prikupljanjem informacija za razne sudske postupke i drugim područjima rada, primjerice na predmetima kao podrška državnim institucijama. Drugim riječima, privatni detektivi idu ukorak s digitalizacijom društva. A kako se u svemu tome snalaze privatne detektivke pitali smo Adelu Krivanek Magerl, vlasnicu detektivske agencije Kadirah i predsjednicu udruge Hrvatski red privatnih detektiva.

Adela Krivanek Magerl

Profesija privatnih detektiva nekada se smatrala (uglavnom) muškim poslom. Međutim, posljednjih godina u tom je područje rada prisutno sve više žena. Možete li nam iz osobnog iskustva reći kako se pripadnice 'ljepšeg spola' snalaze u detektivskom okružju?

Iz osobnog iskustva, mogu reći da pripadnice 'ljepšeg spola' imaju svoje posebne vještine i perspektive koje mogu biti izuzetno korisne u detektivskom okružju. Žene imaju izvanrednu sposobnost za suptilno prikupljanje informacija i izgradnju povjerenja s klijentima i izvorima. Njihova prisutnost također može olakšati komunikaciju s određenim svjedocima i klijentima, posebno u osjetljivim slučajevima. Sve u svemu, smatram da je raznolikost spolova u detektivskom radu izuzetno važna i donosi dodatnu perspektivu i resurse.

S  obzirom na to da vodite HRPD udrugu privatnih detektiva, koliki je broj aktivnih licenciranih privatnih detektiva u Hrvatskoj, a koliki je broj detektivki?

Zanimljivo je da od cca 160 osoba koje su stekle detektivsku licencu ima oko 35 aktivnih detektiva od kojih je, prema trenutnom saznanju, 6 žena.

Što odlikuje - u profesionalnom i etičkom smislu - privatnog detektiva?

Privatnog detektiva odlikuju nekoliko ključnih karakteristika u profesionalnom i etičkom smislu:

  • Diskrecija: Privatni detektiv mora održavati visoku razinu diskrecije i povjerljivosti u svim slučajevima. Povjerljive informacije klijenata moraju ostati povjerljive.
  • Zakonito ponašanje: Detektiv mora strogo poštivati sve zakone i propise prilikom obavljanja svojeg posla. To uključuje poštivanje prava na privatnost i pravo na zaštitu podataka.
  • Profesionalizam: Detektiv treba imati odgovarajuću edukaciju i znanje kako bi učinkovito obavljao svoj posao. To uključuje razumijevanje istražnih tehnika, tehnologije i pravila dokaza. Detektiv treba biti stručnjak u prikupljanju, analiziranju i interpretaciji informacija. To uključuje vještine istraživanja, komunikacije i rada s klijentima.
  • Etički kodeks: Etika je ključna komponenta detektivskog rada. Detektiv treba slijediti strogi etički kodeks koji uključuje poštenost, integritet i poštovanje prava drugih.
  • Savjesnost: Detektiv mora biti savjestan i odgovoran u svom radu. To uključuje ispravno vođenje evidencije, izvješća i pridržavanje rokova.
  • Objektivnost: Detektiv treba biti objektivan i nepristran u svom radu, bez obzira na osobne uvjerenosti ili predrasude.
  • Sposobnost suradnje: Detektiv često radi u suradnji s drugim detektivskim agencijama i stručnjacima, kao što su odvjetnici ili policijski službenici. Sposobnost suradnje i komunikacije ključna je za uspjeh u detektivskom poslu.
  • Etičnost: Etika je ključna komponenta detektivskog rada. Detektiv treba slijediti strogi etički kodeks koji uključuje poštenost, integritet i poštovanje prava drugih.

Ukupno gledano, privatni detektiv mora kombinirati profesionalizam, etiku i stručnost kako bi učinkovito služio interesima svojih klijenata.

Kada ste se počeli baviti detektivskim poslom?

Moji prvi koraci u detektivskom poslu sežu još u vrijeme kada nisam znala niti da takvo što postoji, no zvanično sam od 2011. godine manje-više prisutna, a samostalno vodim agenciju od 2019.

Opišite nam jedan svoj 'uobičajeni' radni dan?

Kava - mailovi - razgovori - analiza - savjetovanje - vožnja - čitanje  - pisanje… samo su 24 sata u danu i još nema tehnike koja bi ih mogla pretvoriti u 48.

Detektivski angažman se proteže na predmete i slučajeve raznih vrsta i zahtjeva. Na kojim predmetima najčešće radite i provodite najviše vremena?

Koliko je klijenata toliko je različitih vrsta predmeta i zahtjeva, međutim, mogu reći da pretežu predmeti prijevara (osiguranja, privatne i poslovne), krađe, imovinsko-pravni odnosi, krađe identiteta, pozadinske provjere prilikom zapošljavanja, a u posljednje vrijeme radimo i na pružanju pomoći kod ishodovanja različitih uvjerenja i dokumenata prekogranično (od Afrike, Azije do Amerike i Kanade), spašavanju podataka iz računala i mobilnih uređaja.

Jeste li se susreli i s pomalo neobičnim ili čak čudnim zahtjevima klijenata?

Teško je reći da je nešto obično ili neobično ali za norme našeg društva, u neobične zahtjeve bi se mogli ubrojiti sljedeći: Jedan klijent je tražio da se provjeri jesu li mu roditelji živi i kakvog su zdravstvenog stanja; drugi je pak tražio da se organizira pomoć njegovoj majci s kojom nije u komunikaciji i nije želio da se zna da je pomoć uopće plaćena pa tako niti da dolazi od njega.

Imamo predmete koji zalaze u sferu SF-a, paranormalnog i slično, no u ozbiljnijim slučajevima preporuka uvijek ide u smjeru stručne pomoći.

Jeste li nekada odbili posao i zahtjev klijenta za angažmanom?

Vrlo često odbijam zahtjeve ali se pretežito radi o zahtjevima koji se odnose na provjere partnera ili ukoliko klijent traži nešto što je protuzakonito, tu nema dvojbe i odbijanja su kategorična.

Jeste li se prilikom obavljanja posla našli u opasnoj situaciji?

Za mene su opasne situacije samo one životno ugrožavajuće, a takvih nisam imala jer ih vješto izbjegavam. Brojne edukacije i treninzi su me naučili prepoznati situacije i detektirati okolnosti u kojima se nalazim, pa je pravovremena reakcija neizostavan dio posla.

Surađujete li u poslu s drugim detektivskim agencijama, policijom ili sudovima? Kakva je, zapravo, trenutna pozicija privatnih detektiva u Hrvatskoj?

Suradnja s kolegama je najbolji dio posla. Osim toga, u Hrvatskoj je na tržištu jako malo detektiva, pa ukoliko je potrebno odraditi poslove koji zahtijevaju angažman većeg broja osoba, nama i Zakon nalaže da to mogu biti samo licencirani detektivi. Svatko od nas ima svoju osobnost, užu specijalnost i način rada pa je upravo suradnja na predmetima ono što detektivskom poslu daje posebnu draž kao na filmovima, jer zajednički sagledamo sve aspekte i zajednički donosimo odluke i zaključke. Osim suradnje na lokalnoj razini ista se proteže i globalno te se na taj način radi i prijenos dobre prakse.

Suradnja s policijom ovisi o predmetu i samoj osobi s kojom dolazimo u kontakt. Iz osobnog iskustva mogu reći da je suradnja s policijom u sjevernom a posebno istočnom dijelu Hrvatske daleko bolja od suradnje u južnom dijelu, tako da se radi o vrlo neujednačenoj praksi. Generalno, smatram da bi ta suradnja mogla biti puno bolja, a i praksa kolega iz regije govori tome u prilog.

Što se sudova tiče, smatram da su vrlo objektivni u svome poslu te ukoliko su dokazi prikupljeni i pripremljeni prema pravilima struke, a time i izloženi na ispravan način, dokazi budu i prihvaćeni te nerijetko dobivamo povratnu informaciju da uvelike i olakšavaju rad sucima. Unatoč činjenici da nas je stranka angažirala, naš rad mora ostati objektivan a izvješća nepristrana.

Trenutna pozicija detektiva je generalno loša. Pozitivna činjenica da imamo Zakon o privatnim detektivima, sada se gubi jer taj Zakon više ne prati niti trendove niti druge zakonske propise. Suradnja s matičnim tijelom je trenutno na nužnoj razini, iako je formalno iskazana volja za dijalogom i jačanjem te suradnje. Ono na čemu radimo ispred HRPD je jačanje suradnje i sa drugim tijelima vlasti jer je to jedini način i put ka razvoju detektivske djelatnosti. Svjedočimo sve manjem broju prijava za stjecanje licence privatnog detektiva, a i činjenica da nas je na tržištu jako mali broj je upravo posljedica lošeg položaja detektiva. Još uvijek nema svijesti o tome da privatni sektor može dobrim dijelom rasteretiti budžet prebacivanjem i delegiranjem dijela poslova iz javnog sektora, a što su države u regiji prepoznale i koriste u sve većoj mjeri. U svijetu se bilježi jednaka praksa, pa se javni poslovi prebacuju na privatni sektor gdje god je to moguće. Na ovaj način se daje mogućnost rada kadrovima, koji radi beneficiranog radnog staža odlaze u mirovinu, da dio svog radnog vijeka nastave i produže u privatnom sektoru što ima i višestrukog učinka na društvo i državu u cjelini. Iako ćemo uskoro obilježiti i treću dekadu postojanja detektivske djelatnosti, pred nama je još dug put do stjecanja društvenog statusa i jačanja položaja detektiva.

 


Klemm Sigurnost: Privatnog detektiva odlikuje diskrecija, moć improvizacije, strpljenje i sposobnost analitičkog i logičnog zaključivanja
Provjerili smo i kakvo je stanje s detektivkama u zaštitarskoj tvrtki Klemm Sigurnost u kojoj rade dvije privatne detektivke. Naime, Klemm Sigurnost je zaštitarska tvrtka koja ima registriranu detektivsku djelatnost, što nije slučaj sa svim zaštitarskim društvima. „Za razliku od svojih muških kolega privatnih detektiva žene u tom poslu izazivaju manju sumnju kod nadziranih osoba zbog uvriježenog mišljenja kako je to 'muški posao'. Nadzirane osobe manje su sumnjičave kada u svom bližem okruženju vide žensku osobu. Kada detektivi rade u paru poželjna je žensko-muška kombinacija, jer najčešće prisutnost dvije muške osobe također na sebe skreće veću pozornost. Isto tako žene se bolje snalaze u nepredvidivim situacijama i mogu koristiti puno vještina koje proizlaze iz tipično ženskog svijeta i navika“, kaže nam jedna od njih. Dodaje da u svom poslu nikad nije imala većih neugodnosti, jer je to posao koji se obavlja diskretno i profesionalno. Smatraju da privatnog detektiva prvenstveno odlikuje diskrecija, moć improvizacije, strpljenje i sposobnost analitičkog i logičnog zaključivanja. Za dobrog privatnog detektiva poželjno je iskustvo u terenskoj i teorijskoj osnovi koje je stečeno u sigurnosnim službama (policija, vojska, SOA) i kao takvo pripremljeno je za istražne poslove na terenu.

Detektivka s kojom smo razgovarali, tim se poslom bavi od 2016., nakon što je položila stručni ispit. Kaže da uobičajeni dan privatnog detektiva započinje s pregledom i analizom materijala koji su potrebni za obavljanje posla koji je predmet rada. U dostupnim bazama podataka (internet, društvene mreže, sudski registar tvrtki i dr.) privatni detektiv traži i analizira dostupne informacije koje su potrebne za posao, pogotovo terenski dio posla. Sve aktivnosti na terenu privatni detektiv evidentira i fotografira, a isto je sastavni dio dokumentacije koju naručitelj dobije nakon završenog posla. Navedena dokumentacija potpisana od strane privatnog detektiva i ovjerena od detektivske agencije služi kao dokazni materijal na sudu.

„Najviše vremena je potrebno za predmete u kojima naručitelji traže terenske provjere, pogotovo ako su izvan RH, provjere putem ministarstava o vlasništvu nekretnina, pokretnina, plovila, vrijednosnica i dr. jer je za isto potrebno vrijeme da se ministarstva i službe očituju“, objašnjava nam detektivka iz Klemma. Zasad još nikada nije odbila neki posao, ali je znala upozoriti naručitelja prilikom ugovaranja posla koliko faktor sreće može igrati ulogu za traganjem određene informacije. Smatra da ukoliko su zahtjevi naručitelja u okvirima zakonskih, moralnih i profesionalnih okvira ne postoje neobični zahtjevi.

„U svakom poslu postoji mogućnost da se netko nađe u opasnoj situaciji, pa tako i u poslu privatnih detektiva. Rad na terenu dodatno može povećati taj postotak. Osobno se nisam našla u nekoj baš ekstremno opasnoj situaciji, ali par puta sam se našla na skliskom terenu“, dodaju iz tvrtke.

U svom poslu Klemm Sigurnost surađuje i s drugim detektivskim agencijama kao i s policijom i sudovima. Takva suradnja je nužna, jer bez suradnje neke poslove privatni detektivi ne bi mogli samostalno odraditi. „Pozicija privatnih detektiva u Hrvatskoj nije baš najbolja, a tome pridonosi zastarjeli Zakon o privatnim detektivima koji regulira i ograničava njihov rad, mali broj privatnih detektiva koji se tim poslom doista bave i dr. Primjer bolje pozicije privatnih detektiva su u državama Austrije, Njemačke, Slovenije i Italije gdje je njihov rad zakonski bolje i kvalitetnije reguliran s boljim uvjetima rada, a samim time ima i puno više privatnih detektiva koji se tim poslom bave“, zaključuju iz Klemm Sigurnosti.

 

Nataša Gajski Kovačić

(Članak je objavljen u okviru programa poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije)
(Dozvoljeno prenošenje sadržaja uz objavu izvora i autora)