IZMEĐU DVA BROJA
Nova puška francuskih oružanih snaga
O sigurnosti poslovanja
Vojni sajam ASDA u Splitu na proljeće
INTERVJU
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke
AKTUALNO
Dvadeseta godišnjica privatne zaštite u Hrvatskoj
Novi migracijski val, prijetnja za Republiku Hrvatsku?
TEMA BROJA
Sigurnosne prijetnje treba shvatiti ozbiljno
Vatreno oružje u privatnoj zaštiti bankarskih institucija
U Hrvatskoj imamo 27 banaka, a one imaju 4 440 bankomata. Najviše se radi o bankomatima koji su instalirani izvan novčarskih institucija, a takvih je gotovo više od 70 posto. Prema MUP-ovim statistikama 2013. godine bilo je ukupno 21 provala u bankomate, dok je 2014. i 2015. godine bilo po 14 provala u bankomate. Na meti su najviše bankomati koji su izvan novčarskih institucija
POSLOVNI SVIJET
Neven Rusković, direktor Špica Sustava za Zaštitu je prokomentirao dva desetljeća rada tvrtke koja je sinonim za kontrolu pristupa, evidenciju radnog vremena, hotelsku sigurnost i čitače bar kodova
Fina GS
KONFERENCIJE
Održani drugi Dani zaštite i sigurnosti
Konferencija „Kritična infrastruktura“
Panel rasprava o kritičnoj infrastrukturi i nacionalnoj sigurnosti
Panel rasprava o aktualnim izazovima u KI
Održana 7. sjednica Platforme hrvatskih gradova i županija
Oružane snage pobijedile na Malonogometnom turniru
Adria Security Summit 2016.
MSA Safety u regiji
ZAŠTITARI
Važnost bontona i protokola u zaštiti VIP osoba
Jedan od najzahtjevnijih poslova u privatnoj zaštiti zasigurno je i rad u casinima i automat klubovima, te je iz tog razloga potreba za specijalističkom obukom zaštitara koji rade na tim poslovima postala iznimno važna i neophodna
TEHNOLOGIJA
Implementacija Eccosovog rješenja na Plitvicama
Sve veća rasprostranjenost komercijalnih dronova
Broj dronova raste, ali rastu i rizici
Potrebna je sustavna registracija dronova te opsežna edukacija i obuka rukovoditelja dronova kako bi se osigurala sigurnost na nebu zbog sve većeg broja prijavljenih izbjegnutih sudara
Rast tržišta bežičnih komunikacijskih rješenja
ZAŠTITOSKOP
Marijo Možnik, gimnastičar