21.3.2024.

Donijeta nova Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

FOTO: YouTube Vlada RH

Ministar Božinović predstavio Procjenu rizika od katastrofa koja je temeljni preduvjet za izradu ostalih strateških dokumenata u sustavu upravljanja rizicima od katastrofa
U srijedu, 20. ožujka, održana je 294. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vlade i ministar dr.sc. Davor Božinović na sjednici je predstavio Prijedlog odluke o potvrđivanju identificiranih kritičnih infrastruktura i Prijedlog procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.
 
Prijedlog odluke o potvrđivanju identificiranih kritičnih infrastruktura          

„Sve učestalije i intenzivnije pojave katastrofa u svijetu uzrokovane klimatskim promjenama, kao i prijetnje uzrokovane ljudskim djelovanjem, primjerice sabotaže i teroristički napadi, ozbiljno ugrožavaju sigurnost građana, ali i gospodarsku i opću sigurnost“, uvodno je istaknuo ministar Božinović.

Obveza je svake zemlje članice Europske unije identificirati i posebno zaštititi svoje vitalne mreže, sustave i objekte te osigurati kontinuitet isporuka usluga, ključnih za ekonomsku i sigurnosnu stabilnost države.

„To su izazovi na koje će Hrvatska i budućnosti biti spremna i znati kako na njih reagirati“, naglasio je ministar.

Prvi korak je napravljen donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju 11 sektora iz kojih tijela državne uprave identificiraju pojedine nacionalne kritične infrastrukture (energetika, komunikacijska i informacijska tehnologija, promet, zdravstvena zaštita, vodno gospodarstvo, hrana, financije, proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari, javni sektor, nacionalni spomenici i vrijednosti, znanost i obrazovanje).

Sljedeći korak je bila obveza sektorski nadležnih tijela identificirati kritičnu infrastrukturu iz tih 11 sektora, a nakon toga izrađen je popis identificirane nacionalne kritične infrastrukture koji je Odlukom Vlade  potrebno potvrditi.

Stoga  je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova RH kao tijela nadležnog za poslove civilne zaštite, u cilju cjelovitog i sustavnog djelovanja na zaštiti nacionalne kritične infrastrukture, donijela Odluku o potvrđivanju identificirane kritične infrastrukture navedene u Popisu identificirane nacionalne kritične infrastrukture, koji je sastavni dio ove Odluke.

Prijedlog procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku         

Vlada Republike Hrvatske je do sada donijela dvije Procjene rizika (2015. i 2019. godine), koje su bazirane na povijesnim podacima, dok su sada po prvi puta korišteni podaci o ranjivosti i izloženosti ljudi i imovine te sposobnosti odgovora te unaprijeđena metodologija za analizu utjecaja klimatskih promjena na pojedine rizike, odnosno analizu načina i brzine utjecaja klime na rizike.

U novoj, trećoj Procjeni rizika od katastrofa za RH, ponovo su procijenjeni rizici (ukupno 15) i to kroz kategorije neprihvatljivih, toleriranih i prihvatljivih rizika.

Potpredsjednik i ministar Božinović pojasnio je kako se radi o međunarodno prihvaćenoj kategorizaciji, koja se u Hrvatskoj koristi od 2015. godine, a koja je nužna kako bi se definirali prioriteti ulaganja u svim segmentima upravljanja rizicima od katastrofa - od prevencije, pripravnosti do odgovora i ublažavanja posljedica katastrofa.

Svaka Procjena rizika je i temeljni preduvjet za izradu i ažuriranje ostalih strateških i planskih dokumenata u sustavu upravljanja rizicima od katastrofa, s primarnim ciljem zaštite ljudskih života i materijalnih dobara, smanjenja ranjivosti i povećanja otpornosti društva na prijetnje te postizanja ekonomske stabilnosti i održivog razvoja.

Ova Procjena rizika rađena je kroz Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj, u koordinaciji Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.