6.3.2024.

EU istraživanje o uvjetima rada

Vitomir Begović

Počinje Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS), koje provodi Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound). Riječ je o najvećem europskom istraživanju uvjeta rada koje se provodi od 1990. godine. Istraživanje se provodi u 35 zemalja; osim zemalja članica EU-a, uključuje i Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Norvešku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Švicarsku. Anketirat će se oko 50.000 radnika i radnica.

Istraživanjem Eurofound nastoji dobiti sveobuhvatnu sliku svakodnevne stvarnosti europskih radnika. Pitanja se odnose na radni status, trajanje i organizaciju radnog vremena, organizaciju rada, obrazovanje i osposobljavanje, fizičke i psihosocijalne čimbenike rizika, sigurnost i zdravlje na radu, ravnotežu između poslovnog i privatnog života, sudjelovanje radnika u upravljanju, prihode i financijsku sigurnost, zdravlje i blagostanje.

Kako bi se ovaj jedinstveni alat za europsku komparativnu analizu uvjeta rada očuvao i u budućnost, te kako bi se osigurala mogućnost analize trendova, tradicionalna metoda razgovora licem u lice po prvi put se nadopunjuje online intervjuima.

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni 2025. godine

Podaci su iznimno vrijedni za sve zamlje, budući da će donositeljima odluka i istraživačima pružiti međunarodno usporedive podatke o uvjetima rada po zanimanjima, gospodarskoj djelatnosti i dobnim skupinama, koji su temelj za kreiranje uspješne politike zapošljavanja i socijalne politike. Naravno, kvaliteta podataka ovisi i o broju ljudi voljnih sudjelovati u ovom značajnom istraživanju.

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) tripartitna je agencija Europske unije. Njegova misija je pružanje informacija, savjeta i stručnosti o uvjetima rada i održivom radu, industrijskim odnosima, promjenama na tržištu rada, kvaliteti života i javnim uslugama. Na ovaj način Eurofound podupire EU-a, države članice i socijalne partnere u osmišljavanju i provedbi socijalnih politika i politika zapošljavanja te promiče socijalni dijalog temeljen na komparativnim istraživanjima i analizama.