6.11.2023.

Izbor najstručnjaka/kinje zaštite na radu za 2023. - uključite se!

Vitomir Begović

Znanstveno-stručni časopis "Sigurnost", organizirao je ove godine putem otvorenog javnog poziva nominacije za izbor i dodjelu godišnje nagrade OSCAR – Occupational Safety Category Reward – Srce sigurnosti najstručnjak/kinja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Stručnjaci za zaštitu na radu imaju važnu ulogu u pružanju stručne pomoći poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i radničkim predstavnicima  u osiguravanju sigurnih i zdravih radnih mjesta.Struku je potrebno afirmirati a posebno one pojedince koji svojim predanim radom pridonose inovativnim i poduzetnim rješenjima u području sigurnosti na radu. Cilj je poticati  i vrednovati ideje, postupke i rješenja  kojima se osigurava viši standard sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu.

Potreba je snažno promicati nezamjenjivu ulogu profesije stručnjaka  za zaštitu na radu koji rade u tvrtkama, ustanovama i ovlaštenim osobama, osigurati im  primjerene uvjete za njihov stručan i odgovoran rad i nagrađivanje, primijeniti  moderan sustav polaganja teoretskog i praktičnog stručnog ispita,te precizno podzakonskim aktom propisati obvezno praktično bodovno vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja kao dijela cjeloživotnog učenja radi kontinuiranog unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija, koje zahtjeva svijet rada koji se brzo mijenja. Krajnje je  vrijeme da se ova struka uvažava , uključuje u procese oblikovanja propisa i rješenja, da se njen glas čuje i cijeni.

Sada je prilika  istaknuti  stručnjake za zaštitu na radu  koji  marljivim radom djeluju kako bi napravili pozitivnu razliku – u nekim slučajevima unutar vlastite organizacije, u drugim slučajevima šire u zajednici.Nagrada "Oscar - Srce sigurnosti" je priznanje stručnjaku/inji zaštite na radu koji/a je značajno pridonio/nijela implementaciji ili poboljšanju standarda sigurnosti, zdravlja  ili dobrobiti unutar vlastite organizacije ili organizacije klijenta.

Nakon pristiglih nominacija  za 2023.godinu u konačni finalni izbor za dodjelu nagrade stručno povjerenstvo predložilo je  nominacije kandidata/kinje koje sadržavaju sve potrebne informacije i obrazloženja.

Glasovanje i izbor ovogodišnjih dobitnika nagrade "Oscar - Srce sigurnosti" najstručnjak/kinja zaštite na radu vrši se on-line u razdoblju od 06.11.-13.11.2023. godine. Glasovati mogu svi stručnjaci zaštite na radu, koji zatraže "KOD" za glasovanje slanjem zahtjeva na e-mail adresu sigurnost@zirs.hr

Ovo je jedinstvena  prilika da struka zaštite na radu neposredno bira najbolje među sobom.Otvoreni javni poziv, jasna procedura, transparentni postupak, javno dostupan sadržaj i svi podatci o nominiranima, najširi sastav žirija jamče izbor najboljih. Zato se stručnjaci za zaštitu na radu imaju priliku pridružiti i glasovati, jer svaki glas vrijedi i odlučuje. Poveznica na informacije o nominacijama i glasovanju za nastručnjaka/kinju zaštite na radu dostupna na: https://www.sigurnost.eu/glasajte-za-najstrucnjaka-inju-zastite-na-radu/

Rezultati glasovanja za izbor nastručnjaka/kinje zaštite na radu za ovu godinu bit će objavljeni 7.prosinca 2023. godine na 23. tradicionalnoj godišnjoj nacionalnoj Konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem "Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!" u Kongresnom centru Hotela "Antunović" u Zagrebu, (Više informacija o programu i prijavi na: https://skup-znr.zirs.hr/).

Na ovom skupu  dobitnicima će se uručiti  godišnja nagrada OSCAR – Occupational Safety Category Reward – Srce sigurnosti  najstručnjak/kinja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2023.godinu.

Pored toga, važno je naglasiti da su vještine i “pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje” načelo broj 1. Europskog stupa socijalnih prava. Europska komisija proglasila je 2023. (svibanj 2023. - 2024.) Europskom godinom vještina, kako bi dala novi poticaj cjeloživotnom učenju.

Sudionici konferencije imaju priliku ostvariti dodatne bodove, za priznanje  OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za 2023. godinu (staklena stilizirana gravirana  plaketa) za sudjelovanje u programima izobrazbe i usavršavanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu, u organizaciji ZIRS Učilišta i Znanstveno-stručnog časopisa "Sigurnost".

Cilj je dodatno motivirati i poticati stručnjake zaštite na radu, poslodavce, njihove ovlaštenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, liječnike medicine rada i druge dionike na kontinuiranu i širu izobrazbu i stručno usavršavanje koje će pridonijeti realizaciji njihovih potencijala u području sigurnosti, zdravlja na radu i zaštite okoliša te pridonijeti dobrobiti njihove radne sredine i društvene zajednice.