28.12.2021.

Na snazi novi pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz područja zaštite na radu

U Hrvatskoj je objavljen novi podzakonski akt u području zaštite na radu, a riječ je o Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 142/2021).

Donositelj Pravilnika je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH, a Pravilnik propisuje:
•    osposobljavanje radnika za rad na siguran način
•    osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
•    način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblike stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja i rješenja te uspostava Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu

Iz Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE) navode kako se u Članku 10. Pravilnika formalno pravno priznaje stručni status struke inženjera sigurnosti, a „ako ćemo htjeti da i ESSE bude "obrazovni suradnik" morat ćemo donijeti Poslovnik o stručnom usavršavanju te plan i program stručnog usavršavanja, dostaviti ih Ministarstvu, biti objavljeni u Registru, te potom po tome provoditi program stručnog usavršavanja i voditi sve propisane zapise.“

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita koji ima 40-ak članaka i nekoliko priloga dostupan je na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_142_2418.html