5.10.2021.

Potpisana dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti EU za službe spašavanja

Državna tajnica za europske i međunarodne poslove i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova Terezija Gras, u svojstvu ovlaštene potpisnice Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, potpisala je 4. listopada 2021. godine dva ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s DVD Sesvetski Kraljevec i DVD Kučilovina u ukupnom iznosu od 634.304,99 kuna.

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, u svojstvu Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga - Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije dodjeljuje bespovratno sredstva za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva do ukupno osiguranog iznosa od 60.000.000 kuna.

Sredstva će se koristiti za pokrivanje troškova intervencija službi spašavanja, troškova informiranja stanovništva pogođenog potresom i troškova humanitarne pomoći, što uključuje izvanrednu nabavu opreme za službe spašavanja uključujući informacijsko-komunikacijske sustave; održavanje, servisiranje i popravljanje opreme; troškove prehrane i povećane potrošnje goriva te električne energije.

Poziv koji je prethodio ovim ugovorima raspisan je 21. srpnja 2021. godine kao otvoreni trajni poziv, a zatvara se najkasnije 31. prosinca 2021. godine ili prije, ukoliko se dodijele sva raspoloživa sredstva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge i pravne osobe sukladno uvjetima Poziva.

Do danas je zaprimljeno osam prijava ukupnog zatraženog iznosa od 7.293.217,10 kuna.