16.5.2023.

Privatna zaštita na francuski način

Eugen Antić

Usluge privatne zaštite u Francuskoj regulirane su francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée), a sigurnosne poslove obavljaju zaštitari (agents de sécurité). Ovaj Zakon strogo regulira francusku privatnu sigurnosnu industriju, a sve ih nadzire National Council of Private Security Activities – CNAPS, a radi se o francuskoj administrativnoj policijskoj službi.

Mnogo je zaštitarskih tvrtki koje djeluju u Francuskoj, a neke od najvećih i najpoznatijih tvrtki uključuju: Securitas France, G4S France, Brink's France, Prosegur France, Seris Security France, Vigilance Security Group, Fiducial Security, Samsic Sécurité, Groupe Protection Sécurité i Erys Group. Privatna zaštita u Francuskoj, odnosi se na usluge koje pružaju privatne tvrtke ili pojedinci za zaštitu osoba i imovine. Te se usluge nude izvan djelokruga državnih agencija za provođenje zakona kao što su policija ili žandarmerija.

Privatna zaštita u Francuskoj obuhvaća različita područja, uključujući osobnu zaštitu, zaštitu imovine, zaštitu javnih okupljanja i korporativnu sigurnost. Osobna zaštita, također poznata kao VIP zaštita ili tjelohraniteljske usluge, uključuje zaštitu pojedinaca. To može uključivati pojedince visokog profila, kao što su slavne osobe, sportaše, predsjednike uprava ili bilo koga kome je potrebna osobna zaštita. Zaštitari koji pružaju te usluge obučeni su stručnjaci za tjelesnu zaštitu, procjenu rizika i upravljanje prijetnjama. Privatne zaštitarske tvrtke u Francuskoj pružaju usluge zaštite imovine poput stambenih zgrada, poslovnih objekata, industrijskih lokacija i gradilišta.

Sigurnosne mjere mogu uključivati kontrolu pristupa, sustave nadzora, nadzor alarma i patroliranje radi sprječavanja neovlaštenog pristupa, krađe, vandalizma ili drugih kriminalnih aktivnosti. Privatne zaštitarske tvrtke često se unajmljuju za osiguranje javnih okupljanja, uključujući koncerte, festivale, konferencije i sportske događaje. Zaštitari kontroliraju skupine ljudi, kontrolom pristupa i odgovorom u hitnim slučajevima kako bi se osigurala sigurnost sudionika i spriječili bilo kakvi potencijalni incidenti.

Mnoge tvrtke u Francuskoj iz raznih djelatnosti zapošljavaju privatne zaštitarske tvrtke kako bi zaštitile svoju imovinu, zaposlenike i informacije. Korporativne sigurnosne usluge mogu uključivati provođenje procjene rizika, implementaciju sigurnosnih protokola, pružanje nadzora i upravljanje sustavima kontrole pristupa. Sve ove mjere imaju za cilj spriječiti krađu, neovlašteni pristup, sabotažu ili bilo koji drugi sigurnosni propust.  

Propisi o privatnoj zaštiti u Francuskoj

Usluge privatne zaštite u Francuskoj regulirane su francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée), a nadzire ih Ministarstvo unutarnjih poslova. Privatne zaštitarske tvrtke i pojedinci moraju dobiti potrebne licence i ispuniti posebne kriterije da bi poslovali u okviru zakonskih propisa. Propisi pokrivaju područja kao što su zahtjevi za obuku, provjere prošlosti sigurnosnog osoblja, registracija zaštitarskih tvrtki i poštivanje profesionalne etike.

Privatne zaštitarske tvrtke u Francuskoj imaju značajnu ulogu u nadopuni napora državnih agencija za provođenje zakona. Dodatnim sigurnosnim mjerama pridonose ukupnoj sigurnosti i zaštiti pojedinaca, imovine i javnih događanja. U Francuskoj zaštitari (agents de sécurité) imaju ograničeno ovlaštenje za korištenje određenih vrsta oružja, ovisno o njihovim specifičnim ulogama i okolnostima u kojima djeluju. Međutim, važno je napomenuti da je uporaba sile od strane zaštitara strogo regulirana francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée) i drugim relevantnim propisima.

Od nesmrtonosnog oružja zaštitari koriste palicu (Tonfa). Zaštitari mogu biti ovlašteni nositi i koristiti palice kao sredstvo samoobrane ili za kontrolu agresivnih osoba. Korištenje palica podliježe strogim propisima i može se koristiti samo kada je neophodno i razmjerno prijetnji s kojom se suočavate. Isto tako, zaštitarima može biti dopušteno nositi i koristiti suzavac za samoobranu ili za rastjerivanje gomile u određenim situacijama. Korištenje suzavca podliježe zakonskim ograničenjima i mora biti opravdano na temelju razine prijetnje ili opasnosti.

Kada je u pitanju smrtonosno ili kratko vatreno oružje onda je važno spomenuti da zaštitari u Francuskoj općenito nemaju ovlaštenje za nošenje vatrenog oružja. Korištenje vatrenog oružja ograničeno je na službenike za provođenje zakona i specijalizirane sigurnosne jedinice pod određenim okolnostima. Važno je napomenuti da ovlaštenje za nošenje i korištenje oružja od strane zaštitara podliježe rigoroznoj obuci, licenciranju i nadzoru francuskih vlasti. Konkretna pravila i propisi mogu varirati ovisno o vrsti zaštitarske usluge koja se pruža (npr. osobna zaštita, sigurnost imovine) i zahtjevima za licenciranje koje je postavilo Nacionalno vijeće za privatne sigurnosne djelatnosti (National Council of Private Security Activities – CNAPS). CNAPS, je Francuska administrativna policijska služba za javnu upravu osnovana člankom 31. zakona LOPPSI (Zakona o unutarnjoj sigurnosti) od 14. ožujka 2011. i uredbom o osnivanju od 21. prosinca 2011., te trenutno ima više od 200 zaposlenih agenata. U cijelosti se financira porezom koji plaćaju zaštitarske tvrtke koje prodaju zaštitarske usluge i unutarnjih čuvarskih službi te od novčanih kazni donesenih poradi kršenja zakona.

Kolike su plaće zaštitara u Francuskoj i kakva je precepcija javnosti?

Plaće zaštitara u Francuskoj mogu varirati ovisno o čimbenicima kao što su iskustvo, lokacija i tvrtka, odnosno odjel u kojem rade. Zaštitari početnici s malo ili nimalo iskustva, imaju prosječna mjesečna primanja od 1500 do 1800 eura. To može varirati ovisno o čimbenicima kao što su regija i poslodavac. Iskusni zaštitari s nekoliko godina iskustva i dodatnim kvalifikacijama ili posebnim vještinama mogu zaraditi veće plaće. Prosječna mjesečna plaća za iskusne zaštitare u Francuskoj obično se kreće od 1.800 do 2.500 eura.

Nadređeni i voditelji timova koji su unaprijeđeni na položaje nadzornika ili voditelja tima mogu očekivati veće plaće. Treba napomenuti da ovi poslovi uključuju dodatne odgovornosti kao što su upravljanje timovima, koordinacija sigurnosnih operacija i osiguravanje usklađenosti s protokolima. Mjesečne plaće za nadzornike i voditelje timova mogu se kretati od 2.500 € do 3.500 € ili više, ovisno o razini odgovornosti i iskustvu. Osim toga, na plaće također mogu utjecati sporazumi specifični za industriju ili kolektivni ugovori koji određuju minimalne razine plaća za sigurnosno osoblje. Percepcija i tretman javnosti naspram zaštitara u Francuskoj može varirati, a to sve ovisi o individualnim stavovima i iskustvima. Može se reći da javnost poštuje njihovu ulogu u društvenoj zajednici.

Općenito, zaštitari su prepoznati kao profesionalci koji igraju važnu ulogu u osiguravanju javne sigurnosti i zaštiti osoba i imovine. Često ih se smatra dodatnim stupnjem sigurnosti uz državne agencije za provođenje zakona. Mnogi građani cijene njihovu prisutnost i razumiju potrebu za njihovim uslugama, a posebno u područjima gdje prevladavaju kriminal ili sigurnosni problemi. Zaštitari često komuniciraju s javnošću, osobito u svojim radnim okruženjima kao što su trgovački centri, javna događanja ili poslovne zgrade. Način na koji se građani odnose prema zaštitarima može varirati od pristojnog i s poštovanjem do neutralnog, a sve ovisi o konkretnoj interakciji i individualnim stavovima. Neki građani mogu zatražiti pomoć od zaštitara za upute, informacije ili u hitnim slučajevima. Kao i svaka profesija, zaštitari se mogu susresti sa stereotipima ili unaprijed stvorenim predodžbama nekih pojedinaca.

Ti stereotipi mogu uključivati pretpostavke o njihovoj razini obrazovanja, vještinama ili statusu u društvu. Međutim, važno je napomenuti da ovi stereotipi ne predstavljaju stavove čitave populacije, a mnogi građani imaju pozitivniju percepciju naspram zaštitara. U konfliktnim situacijama u kojima su zaštitari uključeni u rješavanje sukoba, kao što je provođenje pravila ili suočavanje s nepristojnim ponašanjem, reakcije građana mogu varirati. Neki pojedinci mogu surađivati i poštivati autoritet zaštitara i njihove ovlasti, dok drugi mogu negativno reagirati ili se opirati njihovim postupcima. Važno je zapamtiti da su zaštitari obučeni za postupanje u takvim situacijama profesionalno i unutar granica zakona. Na percepciju i tretman zaštitara u Francuskoj utječu različiti čimbenici, uključujući osobne stavove, iskustva i kontekst u kojem su se interakcije odvijale na relaciji zaštitar - građanin. Dok većina građana razumije i poštuje ulogu zaštitara, ključno je promicati međusobno poštovanje i razumijevanje između zaštitara i javnosti kako bi se potaknuli pozitivni odnosi i osigurale učinkovite sigurnosne mjere za opće dobro.

Kako rade privatni detektivi u Francuskoj?

U Francuskoj su privatni detektivi poznati kao "détectives privés" ili "enquêteurs privés", a radi se o profesionalcima koje unajmljuju pojedinci, tvrtke ili organizacije  u svrhu provođenja istraga i prikupljanja informacija. Oni u Francuskoj djeluju unutar granica zakona i podliježu posebnim propisima. U Francuskoj su privatne detektivske djelatnosti regulirane Kodeksom unutarnje sigurnosti (Code de la sécurité intérieure) te su u nadležnosti njihovog Ministarstva unutarnjih poslova. Da bi netko radio kao privatni detektiv, onda on mora dobiti profesionalnu licencu (carte professionnelle) koju izdaje tijelo javne uprave. Licenca jamči da je detektiv prošao odgovarajuću obuku i da ispunjava sve potrebne standarde.

Privatni detektivi nude različite usluge ovisno o potrebama svojih klijenata. Neke uobičajene usluge uključuju: nadzor, provjeru pojedinaca ili tvrtki, angažiraju se za lociranje nestalih osoba, istražuju slučajeve prijevare, pomažu tvrtkama u zaštiti njihovih prava i intelektualnog vlasništva, surađuju s odvjetničkim uredima te im pružaju informacije i dokaze koji podupiru pravne slučajeve... Privatni detektivi u Francuskoj moraju se pridržavati strogog etičkog kodeksa, koji uključuje povjerljivost, integritet i poštivanje prava na privatnost. Nije im dopušteno sudjelovati u aktivnostima koje su nezakonite ili krše temeljna prava pojedinaca. Povjerljivost je temeljno načelo privatnog detektivskog rada u Francuskoj.

Detektivi su dužni čuvati tajnost svih informacija dobivenih tijekom istrage i ne smiju ih otkrivati trećim neovlaštenim osobama. Potrebno je napomenuti i da privatni detektivi u Francuskoj imaju i neka ograničenja u svojim istražiteljskim ovlastima. Ne smiju nositi vatreno oružje, uhićivati ili sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima koje su u isključivoj nadležnosti agencija za provođenje zakona. Kad smo kod njihove zarade onda ona u Francuskoj može značajno varirati i ovisi o nekoliko čimbenika. Ti čimbenici uključuju iskustvo, reputaciju, specijalizaciju, regiju u kojoj rade i vrstu klijenata s kojima surađuju. Također, sama priroda slučaja i zahtjevi istrage mogu utjecati na cijenu usluga detektiva. Uglavnom, privatni detektivi u Francuskoj mogu naplaćivati svoje usluge na temelju satnice ili na osnovu dogovorenog fiksnog iznosa za svaki slučaj. Satnice mogu varirati, ali obično se kreću između 50 do 150 eura po satu, ovisno o gore spomenutim čimbenicima. Privatni istražitelji mogu imati vlastite tarife i prilagoditi ih prema specifičnim zahtjevima i složenosti svakog pojedinog slučaja te mogu uključivati troškove poput putovanja, istražnih materijala i drugih troškova koji se mogu dodatno naplaćivati klijentima.

Kakva je sigurnosna situacija?

Terorizam je globalni problem, a Francuska je nažalost doživjela niz značajnih terorističkih napada posljednjih godina. Prisjetimo se samo nekih terorističkih napada. Napad na Charlie Hebdo (2015.): 7. siječnja 2015. dvojica naoružanih napadača povezanih s Al-Qaidom napali su urede satiričnog časopisa Charlie Hebdo u Parizu. Dvanaest ljudi je ubijeno, uključujući novinare i karikaturiste. Napadi u Parizu u studenom 2015.: Dana 13. studenog 2015. diljem Pariza dogodio se niz koordiniranih napada. Naoružani napadači i bombaši samoubojice gađali su više lokacija, uključujući koncertnu dvoranu Bataclan, stadion Stade de France i nekoliko restorana. U napadima je poginulo 130 ljudi, a stotine su ozlijeđene. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država (ISIS). Napad kamionom u Nici (2016.): 14. srpnja 2016., tijekom proslave Dana Bastille u Nici, kamion je namjerno uletio u gomilu okupljenu duž Promenade des Anglais. Poginulo je 86 ljudi, a više od 400 ih je ozlijeđeno. Napadač je bio povezan s ISIS-om.

Napad na crkvu Saint-Étienne-du-Rouvray (2016.): Dana 26. srpnja 2016., dva napadača povezana s ISIS-om upala su u crkvu u Saint-Étienne-du-Rouvrayu, uzevši nekoliko talaca. Ubili su katoličkog svećenika prije nego što ih je policija ustrijelila. Napad nožem u Parizu (2018.): Dana 12. svibnja 2018. muškarac naoružan nožem ubio je jednu osobu i ranio još četiri osobe u popularnoj četvrti u Parizu. Napadača je kasnije policija neutralizirala. Odgovornost za napad preuzeo je ISIS. Tu su prisutni i mnogi drugi oblici kriminala. Stopa kriminala u Francuskoj može varirati ovisno o vrsti kriminala i određenoj regiji. Važno je napomenuti da stope kriminala mogu varirati tijekom vremena zbog različitih čimbenika, uključujući promjene u strategijama za provedbu zakona, socioekonomske uvjete i demografske promjene.

Francuska je posljednjih godina doživjela postupno smanjenje ukupne stope kriminala. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, ukupan broj prijavljenih kaznenih djela smanjio se za oko 4% od 2019. do 2020. godine. Stope nasilnog kriminala u Francuskoj relativno su niske u usporedbi s nekim drugim zemljama. Međutim, bilo je zabrinutosti zbog incidenata uličnog kriminala, osobito u urbanim područjima. Ovi zločini mogu uključivati pljačke, napade i slučajeve narušavanja javnog reda i mira. Veliki gradovi poput Pariza, Marseillea i Lyona obično imaju višu stopu kriminala u usporedbi s manjim gradovima i ruralnim područjima. Kaznena dijela protiv imovine, kao što su krađe, provale i prekršaji povezani s vozilima, među najčešće su prijavljenim zločinima u Francuskoj. Međutim, stope imovinskog kriminala posljednjih su godina u padu.

Francuska vlada provela je različite mjere za borbu protiv imovinskog kriminala, uključujući povećanu prisutnost policije, inicijative za rad policije u zajednici i poboljšane sigurnosne mjere. Kao što je ranije spomenuto, Francuska se posljednjih godina suočila s nizom terorističkih napada. Iako su ovi napadi imali značajan utjecaj na javnu sigurnost, oni su i dalje relativno rijetke pojave kada se uzme u obzir cjelokupni kriminal u zemlji. Važno je imati na umu da se stope kriminala mogu razlikovati ovisno o regiji u Francuskoj, pri čemu je u nekim područjima stopa kriminala viša od drugih.

Sve u svemu zaštitari imaju važnu ulogu u sprječavanju terorizma i drugog kriminala. Oni su odgovorni za održavanje sigurnosti u različitim okruženjima, kao što su zračne luke, pomorske luke, vladine zgrade, javna mjesta i privatne ustanove i kao takvi su važan kotačić koji Francusku čini još sigurnjom za rad i život te sigurnu kao turističku destinaciju.