8.1.2021.

Procjena potresa Copernicus

Copernicus EMS aktiviran je na zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite te su zbog konstantne naoblake koja je otežavala interpretaciju satelitskih snimaka područja korišteni snimci dronova Hrvatske gorske službe spašavanja (Odjela bespilotnih sustava) i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek.

Karte su namijenjene dobivanju situacijske svjesnosti prilikom prvog odgovora na katastrofu dok preglede za sigurnost zgrada, utvrđivanje stupnja oštećenja i preporuke građanima o daljnjem postupanju obavljaju građevinski stručnjaci (statičari) na terenu. Moguće je pretraživanje područja Petrinje, Siska i Gline, pretraživanje po adresi, korištenje mjernih alata, dijeljenje sadržaja te ispis.

Procjena posljedica Copernicus

Petrinja
https://youtu.be/o9wmKb5nitQ
32 uništenih
618 oštećenih
31 vjerojatno oštećenih

Sisak
https://youtu.be/sHUPwq-AsJ0
47 uništenih kuća
376 oštećenih
468 vjerojatno oštećenih

Glina
https://www.youtube.com/watch?v=PgeOW3Uu-bc
55 uništenih
980 oštećenih
136 vjerojatno oštećenih

Krizni menadžment (upravljanje u kriznim uvjetima) obuhvaća široko polje upravljanja različitim oblicima rizika te smanjivanje negativnih posljedica kriza i katastrofa. Nesigurnost kao značajka koja okružuje prijetnje i ograničenost znanja o događajima, kao i njihovo daljnje predviđanje dovode do toga da se sigurnosni aspekti obično ne gledaju kao prijetnja već tumače kao rizik, koji sve većim razvojem društva, naglašene međuovisnosti i dinamike okruženja dovode do sve veće kompleksnosti izračuna njegove pojavnosti i utjecaja što metodološki dovodi do prijelaza sa rizika na funkciju ranjivosti. Provedba učinkovitog upravljanja rizicima i smanjenja ranjivosti zahtijeva temeljito razumijevanje dinamike i karaktera rizika i ranjivosti, kao i otpornosti zajednice. Zbog toga, krizni menadžment temelji se na usvojenim znanjima, iskustvenim spoznajama te daljnem razvoju i istraživanjima.

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta osnovana je 2003. godine. Do danas Udruga djeluje kao mjesto razmjene znanja, a čije članove u najvećem obimu predstavljaju sadašnji i bivši studenti stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima i specijalističkog stručnog studija Krizni menadžment koji dolaze sa Veleučilišta Velika Gorica te ostali stručnjaci povezani sa sustavom.