24.5.2024.

Puljani svoj grad smatraju sigurnim

„Građani Pule svoj grad doživljavaju sigurnim mjestom za život, sigurnijim od drugih većih gradova u Hrvatskoj i regiji. Kao sigurnosni nedostatak u gradu najviše se ističe prometna nekultura, slijedi ju konzumacija i prodaja droge. Nasilje je u najmanjoj mjeri prepoznato kao problem grada Pule. Gradsko redarstvo smatra se značajnim faktorom osiguranja sigurnosti građana, ali je u toj funkciji ocijenjeno lošije od rada policije“, glavni su zaključci istraživanja o percepciji građana o sigurnosti u Puli, najvećem istarskom gradu. Istraživanje je proljetos povela agencija Ipsos, na uzorku od 600 ispitanika starijih od 18 godina, s prebivalištem na području grada Pule.

Što je pokazalo istraživanje?

Pula se, među svojim građanima, percipira kao siguran grad (80%), pogotovo na razini kvarta (84%). Sigurnost u Puli percipirana je značajno većom u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj i okolnim državama, jer čak 70% građana smatra da je Pula sigurnija od drugih gradova, a samo 4% ga smatra nesigurnijim. Osim toga, po istraživanju nešto manje od 2/3 građana Pule u potpunosti se osjeća sigurno u svom gradu, a samo 2% se osjeća nesigurno. Prometna nekultura prepoznata je kao negativnost koja je najviše prisutna u gradu, a slijede problemi vezani uz drogu, konzumacija i preprodaja. Krađe iz vozila i na ulici, ulično nasilje i teror poznatih nasilnika u najmanjoj mjeri se percipiraju kao problemi grada. Uz to prometna nekultura najviše utječe i na dojam sigurnosti u gradu. Građani smatraju kako se aktivnosti s negativnim utjecajem na sigurnost građana najčešće događaju tijekom noći, a 58% građana smatra da je policija u Puli učinkovita u postizanju potrebne sigurnosti građana, dok 38% građana smatra da je to Gradsko redarstvo. Gradsko redarstvo je nešto lošije ocijenjeno od policije, ali ga građani svakako smatraju važnim.

„Ovo istraživanje dodatno potvrđuje da Pula aktivno radi na održavanju visokog standarda sigurnosti. To dodatno pridonosi pozitivnom doživljaju grada među našim građanima. Kroz kontinuirano djelovanje u rješavanju sigurnosnih izazova doprinijet ćemo poboljšanju kvalitete života građana i stvaranju okruženja u kojem se osjećaju još ugodnije i sigurnije“, rekao je povodom objavljenog Ipsosovog istraživanja pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Istraživanje "Percepcije građana o sigurnosti života u gradu Puli" dostupan je na poveznici: https://www.pula.hr/media/uploads/posts/attachments/Pula_Sigurnost_PPT.pdf