31.8.2021.

Radionica projekta "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa"

Foto: MUP

U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite u Zagrebu se održava dvodnevna radionica za nastavnike osnovnih škola tijekom koje će biti predstavljen nacrt priručnika za nastavnike na temu Smanjenja rizika od katastrofa u školama (SROK).

Tijekom radionice nastavnicima će ukratko biti objašnjen smisao SROK-a te uloga škola i nastavnika u provedbi mjera i aktivnosti SROK-a. Članovi stručne radne skupine za izradu priručnika nastavnicima će prezentirati nacrt priručnika te ih uputiti u njegovu primjenu, a nastavnici će imati priliku kroz kraću vježbu testirati predložen sadržaj priručnika.
 
Interdisciplinarna stručna radna skupina za izradu priručnika i brošura sastavljena je od predstavnika iz područja geografije, prirode/biologije, fizike, kemije i pedagogije te metodičara iz pojedinih predmeta. Stručne radne skupine za pojedine predmete koordiniraju savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, koja je i partner na projektu.
 
Za sudjelovanje u projektu i na radionici, odabrano je osam osnovnih škola iz četiri regionalna središta (Osijek, Zagreb, Rijeka i Split) u kojima će se provesti testiranje izrađenog priručnika. Svaka škola nominirala je po tri nastavnika (geografija, priroda i pedagogija) koji će pohađati radionicu i provoditi pilot program u svojim školama. Škole partneri iz Osijeka su osnovne škole Ivana Filipovića i Retfala, zatim iz Zagreba Dragutina Tadijanovića i Većeslava Holjevca, iz Rijeke  Eugena Kumičića i Srdoči te iz Splita osnovne škole Brda i Mertojak.
 
Radionica se održava u sklopu projekta "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa" koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 5: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima, Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama. Vrijednost projekta je 14.506.976,36 kuna.
 
Projektom „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ započinje implementacija inicijativa vezanih uz smanjenje rizika od katastrofa podizanjem svijesti i edukacijom mladih i djece, budućih donositelja odluka, ulaskom teme smanjenja rizika od katastrofa u škole, korištenjem edukacijskih materijala o smanjivanju rizika od katastrofa te nabavom edukacijskog vozila i edukacijskih modela simulacije katastrofa. Edukacijski materijali i vozilo te modeli katastrofa koristit će se tijekom provedbe aktivnosti jačanja svijesti učitelja i učenika osnovnih škola i kroz održavanja Dana SROK-a te posjete županijskim središtima.
 
Projektne aktivnosti:

  • Izrada priručnika za nastavnike za implementaciju tema smanjenja rizika od katastrofa u nastavi
  • Izrada edukacijskih materijala o smanjivanju rizika od katastrofa
  • Nabava dijelova i sastavljanje edukacijskog vozila sa simulatorom potresa i nabava edukacijskih modela simulacije katastrofe
  • Jačanje svijesti nastavnika, učenika i opće javnosti o smanjenju rizika od katastrofa u vidu obilježavanja Dana SROK-a