14.10.2021.

Regulativa: Objavljen plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za iduću godinu

Sudeći po objavljenom planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2022., iduće godine očekuje nas dinamična godina glede regulative u sigurnosnim sektoru.

Tako je za II. tromjesečje 2022. planirana aktivnost na Zakonu o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, dok je za isto tromjesečje iduće godine planirana aktivnost na Zakonu o izmjenama Zakona o kritičnim infrastrukturama. U II. tromjesečju 2022. bit će riječi i o Zakonu o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakonu o izmjenama Zakona o privatnoj zaštiti te Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Ostale planirane aktivnosti na regulativi pogledajte iz tabele ili OVDJE

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

PRILOG 2.

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI

ZA 2022. GODINU

Stručni nositelj:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Redni broj

Naziv nacrta prijedloga zakona

Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske

1.

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o matičnom broju

I. tromjesečje 2022. godine

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (EU)

I. tromjesečje 2022. godine

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju

II. tromjesečje 2022. godine

4.

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (EU)

II. tromjesečje 2022. godine

5.

Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

II. tromjesečje 2022. godine

6.

Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

II. tromjesečje 2022. godine

7.

Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju

II. tromjesečje 2022. godine

8.

Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice

II. tromjesečje 2022. godine

9.

Zakon o izmjenama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela

II. tromjesečje 2022. godine

10.

Zakon o izmjenama Zakona o prebivalištu

II. tromjesečje 2022. godine

11.

Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici

II. tromjesečje 2022. godine

12.

Zakon o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

II. tromjesečje 2022. godine

13.

Zakon o izmjenama Zakona o strancima

II. tromjesečje 2022. godine

14.

Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

II. tromjesečje 2022. godine

15.

Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

II. tromjesečje 2022. godine

16.

Zakon o izmjenama Zakona o kritičnim infrastrukturama

II. tromjesečje 2022. godine

17.

Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

II. tromjesečje 2022. godine

18.

Zakon o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima

II. tromjesečje 2022. godine

19.

Zakon o izmjenama Zakona o privatnoj zaštiti

II. tromjesečje 2022. godine

20.

Zakon o izmjenama Zakona o privatnim detektivima

II. tromjesečje 2022. godine

21.

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

II. tromjesečje 2022. godine

22.

Zakon o izmjenama Zakona odgovornosti za nuklearnu štetu

II. tromjesečje 2022. godine

23.

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 98/2013

II. tromjesečje 2022. godine

24.

Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

 

II. tromjesečje 2022.

25.

Nacrt prijedloga Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)

IV. tromjesečje 2022.

26.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

IV. tromjesečje 2022.

PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA

1.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti

I. tromjesečje 2022.

2.

Zakon o potvrđivanju Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o provedbi Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave

I. tromjesečje 2022.

3.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa

II. tromjesečje 2022.