26.10.2021.

U Beogradu se krajem studenoga održava sajam sigurnosti i zaštite na radu 112 EXPO

Od 23. do 25. studenoga 2021. će se na Beogradskom sajmu održati novo izdanje sajma sigurnosti 112 EXPO.

„Međunarodni sajam prevencije i reagiranja u izvanrednim situacijama i sigurnosti i zdravlja na radu bavi se procjenom i upravljanjem rizicima u izvanrednim situacijama i u području sigurnosti i zdravlja na radu. Preciznije, sajam 112 EXPO bavi se preventivom kod zaštite od požara, poplava, zemljotresa, kemijskih akcidenata i povreda na radu, potom reagiranjem u izvanrednim situacijama te sigurnošću i zdravljem na radu“, poručuje organizator sajma 112 EXPO.

Sajam 112 EXPO će se održati terminski zajedno (23. do 25. studenoga) s međunarodnim sajmom energetike i međunarodnim sajmom zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair.